Prikaži najnovije vesti
BIA
Službe bezbednosti menjaju imena

BIA, VOA i VBA promeniće nazive!

Društvo 85

Više organizacija i organa uprave nazivaju „agencije“, iako to nije u skladu sa zakonima o javnim agencijama i o državnoj upravi

BEOGRAD - U Strategiji reforme javne uprave u Srbiji, koja se trenutno nalazi na javnoj raspravi, ocenjuje se da se više organizacija i organa uprave nazivaju „agencije“, iako to nije u skladu sa zakonima o javnim agencijama i o državnoj upravi.

To znači da bi u narednom periodu one mogle da budu preimenovane, tako što će se iz njihovih imena izbaciti reč „agencija“. Među njima su Vojnobezbednosna i Vojnoobaveštajna agencija, Bezbednosno-informativna, kao i agencije za zaštitu životne sredine, za privatizaciju i za borbu protiv korupcije.

U Ministarstvu pravde i državne uprave kažu za Danas da je Strategijom za sada samo konstatovano da pojedini organi „različite forme imaju ista imena“, kao i da će se prvo uraditi baza podataka svih organa u javnoj upravi.
„Kada se uraditi baza, koju dosad nismo imali, biće urađena analiza na osnovu koje će se videti da li postoji potreba za promenom naziva određenih organa“, objašnjavaju u Ministarstvu pravde, dodavši da još ne postoji spisak organa sa spornim nazivima.

U Strategiji reforme javne uprave identifikovan je „problem nedosledne primene Zakona o javnim agencijama i određena nekonsistentnost u osnivanju pravnih lica javnog prava koje imaju naziv agencije“. Pored javnih agencija, kako se dodaje, postoji i određeni broj drugih organizacija koje nose naziv „agencija“. Prema navodima strategije, to su, pre svega, organi državne uprave u sastavu ministarstava, kao što su VOA i VBA u okviru Ministarstva odbrane i Agencija za zaštitu životne sredine pri Ministarstvu energetike, kao i posebne organizacije, odnosno BIA. „Oslovljavanje organa uprave u sastavu ministarstava agencijama nije u skladu sa važećim Zakonom o državnoj upravi koji za taj oblik organa državne uprave predviđa tri moguća oblika - uprave, direkcije i inspektorate“, napominje se u Strategiji.

Pored toga, postoje i agencije koje nisu u sistemu državne uprave, kakva je Agencija za privatizaciju, koja posluje po propisima o javnim službama, ili Agencija za borbu protiv korupcije, koja je samostalan i nezavisan državni organ odgovoran Narodnoj skupštini.
„Zato se može zaključiti da postoji potreba za uređenjem pravno statusnih oblika u kojima se pojavljuju agencije. 
Ministarstvo nadležno za poslove državne uprave će na osnovu izvršene analize postojećeg stanja u ovoj oblasti proveriti ispunjavanje uslova za postojanje javnih agencija koje sada deluju u sistemu javne uprave Republike Srbije“, zaključeno je u Strategiji.

Pratite KURIR na VIBERU: http://chats.viber.com/kurir