Prikaži najnovije vesti
porez, bogati, tajkuni, ekonomista, miroslav zdravković,
Porez

Izmirivanje obaveza uslov za otpis kamata

Biznis 0

Sticanje uslova za poresku amnestiju u skladu sa zakonom trajaće samo do 31. januara 2013 godine. Posle toga ovi uslovi više neće važiti

BEOGRAD - Privrednici i građani koji zaključno sa 31. oktobrom prošle godine imaju poreska dugovanja mogu steći uslov na otpis zateznih kamata i mirovanje glavnog poreskog duga, ali tu šansu imaju samo do kraja januara.

Uslov za tu poresku olakšicu se stiče izmirivanjem tekućih poreskih obaveza koje dospevaju u novembru, decembru 2012. godine i januaru 2013. godine, i to najkasnije do 31. januara ove godine, predviđeno je Zakonom o uslovnom otpisu kamate i mirovanju poreskog duga.

Svi poreski obveznici koji zaključno sa 31. oktobrom prošle godine imaju poreski dug i koji nadalje budu redovno plaćali tekuće obaveze, od početka godine stiču pravo na otpis kamate, zamrzavanje poreskog duga, kao i na odloženo plaćanje glavnog poreskog duga od 2014/2015 godine na 24 mesečne rate bez sredstava obezbeđenja.

Sticanje uslova za poresku amnestiju u skladu sa zakonom trajaće samo do 31. januara 2013 godine. Posle toga ovi uslovi više neće važiti.

Zakon predstavlja podsticaj za što ranije plaćanje glavnog duga i istovremeno za redovno plaćanje tekućih obaveza.

Zakon je predvideo da se malom poreskom obvezniku koji redovno plaća tekuće obaveze otpiše 50 odsto kamate po isteku 2013. godine, a preostala kamata po isteku 2014. godine, kada stiče i pravo da glavni poreski dug plati u 24 rate.

Velikom poreskom obvezniku koji redovno plaća tekuće obaveze otpisaće se 50 odsto kamate po isteku prvog polugodišta 2013. godine, a preostala kamata po isteku drugog polugodišta 2013. godine, kada stiče i pravo na plaćanje glavnog duga u 24 rate.

I za vreme plaćanja glavnog poreskog duga na rate poreski obveznik je takođe dužan da redovno plaća tekuće obaveze.

Bitno je napomenuti da se u oba slučaja otpisuju i svi neplaćeni doprinosi za zdravstveno osiguranje.

Za privrednike i građane, postoji jos jedna opcija - svi koji mogu odmah da plate glavni poreski dug, otpisaće se sve zatezne kamate i dug za doprinose za zdravstveno osiguranje.

Takođe, omogućeno je odredbama zakona i da lokalne samouprave, ako žele, hitno donesu odluke da omoguće ovu uslovnu poresku amnestiju i građanima omoguće isti ovaj tretman za dugovanja na porez za imovinu i druge lokalne takse.

Ovaj Zakon se odnosi na - javne prihode koje utvrđuje, kontroliše i naplaćuje Poreska uprava kao što su porez na dohodak građana, porez na dobit pravnih lica, porez na prenos apsolutnih prava, porez na nasleđe i poklon, porez na registrovano oružje, doprinos za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, doprinos za obavezno osiguranje za slučaj nezaposlenosti, PDV, akcize...

Pratite KURIR na VIBERU: http://chats.viber.com/kurir