Prikaži najnovije vesti
 infostan, unapred popust

Popusti i subvencije za redovne platiše

Beograd 30

BEOGRAD - Javno komunalno preduzeće "Infostan" još jednom podseća sve korisnike komunalnih usluga da su grad Beograd i gradska komunalna preduzeća koja pružaju usluge građanima doneli odluku da od januara 2011. godine svima koji redovno izmiruju svoje obaveze olakšaju plaćanje, a popuste i subvencije obračunaju unapred na samom računu.

BEOGRAD - Javno komunalno preduzeće "Infostan" još jednom podseća sve korisnike komunalnih usluga da su grad Beograd i gradska komunalna preduzeća koja pružaju usluge građanima doneli odluku da od januara 2011. godine svima koji redovno izmiruju svoje obaveze olakšaju plaćanje, a popuste i subvencije obračunaju unapred na samom računu.

Naime, svim građanima koji nemaju neizmireni dug, zaključno sa decembrom 2010. godine ili su sklopili sporazum sa JKP "Infostan" o izmirenju dugova, pri izdavanju računa za januar 2011. unapred će biti obračunat popust od 5 odsto na usluge iskazane na računu. Uslov da taj popust bude i priznat jeste da račun za decembar 2010. godine bude plaćen do 15. januara 2011.

Svim korisnicima koji ovu mogućnost iskoriste i svi naredni računi biće unapred umanjeni za 5 odsto sve dok uplatu obaveza za prethodni mesec vrše do 15. u narednom mesecu. Onima koji ovu mogućnost ne iskoriste, obračunati popust neće biti priznat i biće iskazan kao zaduženje u narednom računu.

Isto tako, korisnicima subvencija pri plaćanju komunalnih usluga biće unapred obračunata subvencija pod uslovom da plate račun do kraja meseca. Subvencionisani građani mogu unapred ostvariti i dodatnih pet procenata popusta ukoliko račun plate do 15. u mesecu.

Podsećamo još jednom da će pravo na popust i subvenciju moći da ostvare građani koji nemaju neizmireni dug. Iznos duga iskazan je u tački 1. na računu, dok su u tački 11. iskazane tekuće obaveze za 2010. godinu, navodi se u saopštenju JKP "Infostan".
 

Pratite KURIR na VIBERU: http://chats.viber.com/kurir