Najnovije vesti

JADRANKA JOKSIMOVIĆ: Srbija aplicira za Fond solidarnosti EU
Foto: Zorana Jevtić

ministarka za EU

JADRANKA JOKSIMOVIĆ: Srbija aplicira za Fond solidarnosti EU

Lični stav

Republika Srbija će uputiti aplikaciju za Fond solidarnosti kako bi dobila dodatnu bespovratnu podršku za pokrivanje troškova nastalih s namerom da se spreči širenje kovida 19, zaštite zdravstveni radnici, obezbede bolji uslovi za lečenje pacijenata i pruži pomoć ranjivim grupama.

Mogućnost apliciranja za dodatna sredstva iz ovog Fonda još jedan je dokaz solidarnosti EU sa građanima Srbije i vrlo konkretna korist od procesa pristupanja EU.

Danas ću uputiti pismo komesaru za regionalnu politiku Elisi Fereira i slanjem ovog pisma mi zapravo apliciramo za sredstva iz ovog Fonda namenjenih pokrivanju javnih troškova, a zatim ćemo do 24. juna dostaviti i kompletnu aplikaciju.