Najnovije vesti

LIDERI TRANSFORMACIJE DRUŠTVA NA KONFERENCIJI „ADRIJA MEDIJA GRUPE“ Uz Odgovorne kompanije održivi razvoj je moguć
Foto: Vladimir Šporčić

Odgovorno

LIDERI TRANSFORMACIJE DRUŠTVA NA KONFERENCIJI „ADRIJA MEDIJA GRUPE“ Uz Odgovorne kompanije održivi razvoj je moguć

Održiva budućnost

Budućnost „Adrija medija grupa“ je prošlog ponedeljka održala najveću konferenciju u regionu o održivom razvoju i cirkularnoj ekonomiji „Lideri transformacije društva“, koja je okupila predstavnike kompanija, institucija i organizacija koje svojim aktivnostima primenjuju i promovišu principe odgovornog poslovanja ili kreiraju ambijent kako bi ovakvi principi mogli da dobiju širu primenu

Uključivanje svih relevantnih aktera je od ključne važnosti za postavljanje razvoja na održive temelje a upravo je prvi panel konferencije bio posvećen liderima u dostizanju ciljeva održivog razvoja.

foto: Vladimir Šporčić

Irena Petrović, direktorka marketinga „Adrija medija grupe“, otvarajući konferenciju rekla je da je kompanija, svesna svog milionskog audotorijuma, pokrenula društveno odgovorne kampanje kao što je veliki medijski projekat pod nazivom „Inspiracija za bolju budućnost - održivi razvoj“, i to početkom godine, sa idejom da građane Srbije edukuje o održivom razvoju, da pojasni značaj i načine za postizanje ciljeva održivog razvoja, istovremeno promovišući aktivnosti kompanija, civilnog sektora i pojedinaca kao primere dobre prakse.

foto: Vladimir Šporčić

Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku i predsednica Međuresorne radne grupe za sprovođenje Agende UN o održivom razvoju do 2030, rekla je da se Agenda 2030. i ciljevi održivog razvoja nalaze u središtu strateškog planiranja Vlade RS, a uključivanje i drugih činilaca od ključne je važnosti kako bi se ovi ciljevi dostigli:

- Mediji imaju veliki značaj u povećanju vidljivosti ciljeva Agende 2030. i približavanju koncepta održivog razvoja građanima. Početkom godine, kada mi je predstavljen projekat AMG, sa oduševljenjem sam ga podržala, i bila sam u pravu. Zahvalna sam novinarima AMG na naporu koji su uložili u ovaj projekat i u koji će nastaviti da ulažu jer ćemo jedino zajedničkim aktivnostima stići do zajedničkih ciljeva. Imamo priliku da budemo prva generacija koja okončava ekstremno siromaštvo, najodlučnija generacija u borbi protiv nejednakosti i poslednja generacija koju ugrožavaju efekti klimatskih promena -istakla je ministarka.

Jadranka Joksimović, ministarka za evropske integracije je navela:

- Smatram da je izuzetno važno da jedna snažna medijska kuća, jedna od najdominantnijih u regionu, pokrenula ovako važnu temu. Resursi nisu beskonačni, a ni ljudsko vreme, i u tom smislu postoje ciljevi održivog razvoja, sa kojim svako odgovoran ne može da se ne saglasi i da svoj doprinos. Evropske integracije su tesno povezane sa ciljevima održivog razvoja zato što su ciljevi postali deo i političkog diskursa i manifesta EU. Kroz pristupanje i poglavlja mi zapravo ostvarujemo ciljeve održivog razvoja. Svi moramo da budemo svesni velikog zadatka koji je pred nama. Politika održivog razvoja vezanog za EU potporni je stub politike proširenja EU, jer je poenta inkluzija svih potencijala. Vlada Srbije ostaje posvećena ovom procesu u evropskim integracijama.

Sem Fabrici, šef Delegacije EU u Srbiji, rekao je da se ciljevi održivog razvoja oblikuju kako EU vidi svoju ekonomsku i socijalnu budućnost. Evropska komisija je u poslednjih nekoliko godina mapirala 10 tačaka kroz koje ciljevi održivog razvoja treba da budu implementirani u EU zakonodavstvo, kao i zakonodavstvo država članica. Za Srbiju su implementiranje ciljeva i evropske integracije deo iste priče. Jedna drugu podupiru. Zaštita životne sredine i cirkularna ekonomija deo su nove ideje, novog pristupa. U prošlosti zaštita životne sredine smatrana je luksuzom koji samo neke zemlje mogu da priušte. EU je dokazala da ekonomija i zaštita životne sredine mogu da idu ruku podruku zahvaljujući inovacijama. Implementacija cirkularne ekonomije se već dešava u EU, a Srbija će se kad postane EU članica priključiti zemljama koje su lideri transformacije društva.

Karla Robin Herši, stalna koordinatorka UN u Srbiji, istakla je da svih 19 agencija, programa i fondova UN zajedno podržavaju Vladu u procesu reformi i implementaciji Agende 2030. Za to je neophodan inkluzivan pristup koji uključuje medije, akademske krugove, NVO sektor, marginalizovane grupe, privatan sektor i građane. Pristupanje EU i Agenda 2030. predstavljaju aktuelno reformsko opredeljenje zemalja zapadnog Balkana.

foto: Vladimir Šporčić

UNDP

Zamenica stalne predstavnice UNDP-a u Srbiji, Steliana Nedera je rekla da je UNDP jedan od aktera u dostizanju ciljeva, pored vlada, privatnog, civilnog sektora i građana, koji identifikuje ekspertizu i povezuje aktere pružajući im platformu za saradnju.

- UNDP je u septembru lansirao „SDG impact“ sa privatnim sektorom, pojedinačno u zemljama i globalno, kako bi prepoznao doprinos kompanija u primeni ciljeva i kako bi pomogli kompanijama koje žele da učine još više, rekla je Nedera.

foto: Printscreen

Dostizanje ciljeva održivog razvoja košta, ali nije samo pitanje budžeta vlada nego i prepoznavanje mogućnosti koje pružaju međunarodne finansijske institucije, međunarodni investitori, kao i usmeravanje finansija ka ciljevima i povezivanje domaćih i inostranih investicionih potencijala.

- Finansiranje Agende 2030 je u fokusu kancelarija UNDP širom sveta i biće u njihovom fokusu narednih godina - zaključila je Nedera.

foto: Vladimir Šporčić

Globalni dogovor

Marijana Pavlović (KPMG), predsednica Upravnog odbora Globalnog dogovora UN u Srbiji, koji broji 114 članica i okuplja sve relevantne činioce društva, javni i privatni sektor, među kojima i mala i srednja preduzeća, UN i civilno društvo, rekla je da je ponosna na rad organizacije, imajući u vidu da je Globalni dogovor volonterska organizacija koja ima za cilj da usaglasi 10 principa iz oblasti ljudskih prava, rada, zaštite okoline i antikorupcije, kao i promociju ciljeva održivog razvoja koja je u poslednje tri godine organizovala preko 20 sastanaka na temu ciljeva. Kancelarija Globalnog dogovora u Njujorku prepoznala je rad kancelarije u Srbiji kao jednu od najaktivnijih kancelarija u Evropi.

- Više puta smo gostovali na univerzitetima, u lokalnim samoupravama, naši predstavnici su učestvovali u projektima osnaživanja žena, na okruglim stolovima posvećenim cirkularnoj ekonomiji, podržali smo UN standarde protiv diskriminacije LGBTI populacije, a to su samo neke od akcija koje su naše članice podržale jasno i glasno - dodala je Pavlovićeva.

foto: Printscreen

Jukom

Katarina Golubović iz Jukoma kazala je da je iza ove nevladine organizacije preko 20 godina rada na polju unapređenja ljudskih prava i vladavine prava, što je kompatibilno sa ciljem 16 - mir, pravda i snažne institucije. - Rad na dostizanju ovog cilja podrazumeva raznorazne aktivnosti, od primanja pritužbi građana na rad institucija do obučavanja zaposlenih u javnim institucijama o primeni međunarodnih standarda i učestvovanja u izveštavanju o napretku države u ostvarivanju ciljeva, kao i o napretku na putu ka EU članstvu - istakla je Golubovićeva.

Unicef

Regina de Dominicis, direktorka Unicefa u Srbiji, rekla je da, iako vlade imaju odgovornost da predvode, to liderstvo mora biti podeljeno sa privatnim sektorom, civilnim društvom, međunarodnim organizacijama i mladim ljudima. Odgovorno poslovanje, investicije i inovacije pravi su način da dođemo do pravih rešenja. Unicef prednjači u angažovanju i partnerstvu sa privatnim sektorom.

- Preko dve milijarde dolara prihoda Unicefa prošle godine došlo je iz privatnog sektora, a u poslednjih 10 godina počeli smo zajedno sa privatnim sektorom da pravimo rešenja kroz ideje, programe i nenovčane donacije - istakla je De Dominicis.

foto: Printscreen

Kao primer uspešnog partnerstva Unicefa De Dominicis je istakla primere upotrebe dronova za dostavu vakcina deci u Africi, mobilnu aplikaciju za edukaciju roditelja, lociranje dece u realnom vremenu u situacijama velikih katastrofa, kao i da je korišćenjem solarnih panela na školama u Maroku ostvarena ušteda dve trećine budžeta ministarstva za obrazovanje koji je investiran u obuke za devojčice.

foto: Printscreen

PRIMERI DOBRE PRAKSE

Ball korporacija

STVARANJE ODGOVORNE BUDUĆNOSTI

Kao jedan od lidera u industriji proizvodnje ambalaže od metala, Ball Beverage Packaging Europe i na našem tržištu konstantno radi na promociji limenke kao ambalaže za piće koja je najpogodnija za reciklažu.

foto: Promo

U 12 zemalja Evrope Ball realizuje kampanju „Svaka limenka se računa“. U Srbiji su postignuti impresivni rezultati i nastaviće se sa motivisanjem potrošača da recikliraju limenke gde god da se u tom trenutku nalaze. Za deset godina postojanja reciklirali su na 122 događaja i promovisali reciklažu za 2,5 miliona ljudi i pri tome prikupili 3.571.420 komada limenki.

Prednosti limenke kao ambalaže vide se i u zanimljivim činjenicama - u Evropi se već reciklira 75% aluminijumske ambalaže za piće. Tako visok procenat postignut je zahvaljujući tome što je limenka za piće dizajnirana tako da je laka za reciklažu i napravljena je od jednog materijala. Za razliku od ostalih ambalaža za piće, njen otvarač je sastavni deo pakovanja koji se ne baca u okolinu. Još jedan plus je što je oprema koja se koristi za njeno sortiranje ekonomična. Zahvaljujući svemu tome, limenka za piće je vredan materijal koji isplaćuje ceo lanac reciklaže.

Ball korporacija posvećena je reciklaži i zaštiti životne sredine u svim segmentima poslovanja i ponosni su na to što zajedno sa svojim zaposlenima stvaraju odgovornu budućnost.

Metro

PREPOZNAT KAO LIDER U ODRŽIVOM RAZVOJU

Kompanija METRO AG na tržištu se ističe kvalitetom svojih proizvoda, uvek pružajući kupcima ono što očekuju i traže.

Jedan od osnovnih kriterijuma kvalitetnog poslovanja jeste i njegova održivost. Zbog toga nije moglo da izostane ni svetski značajno priznanje koje je ova kompanija primila četvrti put zaredom. Naime, METRO je proglašen vodećom kompanijom prema Dow Jones indeksu održivosti. Ovo je međunarodno priznati standard kojim se ocenjuje održivost poslovanja, a u obzir dolaze samo kompanije koje najuspešnije posluju i imaju najviše ocene prema ekonomskim, ekološkim i društvenim pokazateljima.

foto: Promo

Na lokalnom nivou kompanija je imala još jedno izuzetno značajno priznanje. Prema IFS Cash & Carry standardu, koji pripada grupi najviših standarda iz bezbednosti hrane, kompanija je u Srbiji uspešno sertifikovana osmi put zaredom. Reč je o garanciji najvišeg kvaliteta, posebno kada je u pitanju očuvanje bezbednosti svežeg mesa.

Zahvaljujući stručnom timu zaposlenih, koji stoje iza svih do sada uspešno završenih sertifikacija, METRO nastavlja da prati trendove iz pomenutih oblasti, čime garantuje najbolji kvalitet i bezbednost svojih proizvoda.

Delez Srbija donira sranu svakog dana

UKLJUČIVANJE U VAŽNE DRUŠTVENE TEME

Kontinuirana saradnja, ali pre svega i razumevanje korporativnog sektora i nevladinih organizacija, mogu znatno doprineti rešavanju važnih društvenih tema.

foto: Promo

Odličan primer je saradnja kompanije Delez Srbija i Banke hrane Beograd, zahvaljujući kojoj su napravljeni značajni koraci u rešavanju problema siromaštva i gladi efikasnim korišćenjem viškova hrane na način koji se godinama primenjuje u Evropi.

Zahvaljujući njihovoj saradnji za samo tri godine, kroz projekat „Pomažemo da imaju i oni koji nemaju“, donirano je više od 3.000 tona hrane, a 9.000 socijalno ugroženih građana ima obezbeđen svakodnevni obrok.

„Jedan od strateških ciljeva naše kompanije je pozitivan uticaj na društvo u kome poslujemo. Projekat doniranja svežeg voća i povrća uključuje za sada 70 organizacija, ali nam se svakodnevno javljaju nove koje žele budu deo ove priče. Redovno uključujemo i zaposlene i naše kupce u humanitarne akcije, u kojima pokazuju solidarnost i želju da pomognu i pruže podršku onima kojima je ona najpotrebnija“, kaže Mirjana Jovašević, direktorka korporativnih komunikacija i održivog poslovanja kompanije Delez Srbija.

Saradnja Delez Srbije i Banke hrane Beograd traje više od 10 godina. Zajedno organizuju mnogobrojne humanitarne aktivnosti kako bi hrana svakog dana stigla do onih kojima je najpotrebnija.

Apatinska pivara

ODGOVORNI PREMA ZAJEDNICI I PRIRODI

Apatinska pivara kroz svoje društveno odgovorne aktivnosti i Our Beer Print strategiju održivog razvoja primenjuje principe cirkularne ekonomije i posvećena je očuvanju prirodnih resursa i ostvarenju ciljeva održivog razvoja.

foto: Promo

Pivara, pre svega kroz edukaciju i angažman svojih zaposlenih, vodi računa o zaštiti životne sredine. Zaposleni su posvećeni razvrstavanju i pravilnom odlaganju otpada kako bi se ispunio cilj da Pivara do 2025. sav otpad šalje na reciklažu, umesto na deponije. Svojim učešćem u akciji „Dan bez automobila“ zaposleni su za poslednje tri godine zajedno prešli više od 1.100 km biciklom i pešice i time direktno uticali na smanjenje CO2 za 260 kg, što je u skladu s ciljem Pivare da do 2025. smanji apsolutnu emisiju CO2 za 50 odsto. Zahvaljujući primeni novih tehnologija, Pivara će u 2019. dodatno smanjiti potrošnju vode i električne energije, a kroz rad Postrojenja za preradu otpadnih voda, svu otpadnu vodu prerađuje i prirodi je vraća istog kvaliteta kojeg je bila kada je iz nje uzeta. Tokom tog procesa nastaje biogas, zahvaljujući kome je Apatinska pivara smanjila snabdevanje prirodnim gasom za između sedam i 15 odsto.

Stalna edukacija ljubitelja piva o uticaju koji svako od njih ima na životnu sredinu i motivacija da se aktivno uključe ogleda se i kroz decenijsku kampanju „Reciklirajte i vi“. Učešćem u akciji „Čep za hendikep“ Pivara je prikupila više od pet tona čepova, koji su poslati na reciklažu i zahvaljujući kojima su osobe sa invaliditetom dobile neophodna pomagala.

Apatinska pivara je u potpunosti posvećena održivom razvoju, a u kompaniji su posebno ponosni na činjenicu da takvo ponašanje dolazi prvenstveno od njihovih najboljih ambasadora – njihovih zaposlenih!

Kurir / Marina Radenković

Foto: Vladimir Šporčić, Promo, Printscreen