Najnovije vesti

MEĐUNARODNI DAN ŽENA 2019: U znaku poboljšanja pristupa javnim uslugama, socijalnoj zaštiti, sigurnim prostorima i jačanju tehnologije i inovacija za napredak žena i devojčica
Foto: UN

MEĐUNARODNI DAN ŽENA 2019: U znaku poboljšanja pristupa javnim uslugama, socijalnoj zaštiti, sigurnim prostorima i jačanju tehnologije i inovacija za napredak žena i devojčica

Održiva budućnost

Uoči Međunarodnog dana žena, Tim Ujedinjenih nacija u Srbiji obeležava ovaj dan u okviru globalne teme “Misli jednako, gradi pametno, inoviraj za promene”. Globalno, oko 740 miliona žena živi u neformalnoj ekonomiji sa ograničenim pristupom socijalnoj zaštiti, javnim uslugama i infrastrukturi koje bi mogle povećati njihovu produktivnost i sigurnost prihoda. U Srbiji, žene rade 2.2 puta više od muškaraca neplaćene kućne poslove [Republički zavod za statistiku, Žene i Muškarci u Republici Srbiji (Beograd, 2017)], dok je svaka druga žena iskusila psihičko, a svaka treća fizičko nasilje.

Upravo to je razlog zašto ovogodišnja tema podstiče ulaganja u rodno senzitivne društvene sisteme, istražuje načine na koje inovacije mogu doprineti rodnoj ravnoporavnosti, kao i kreiranje javnih usluga i infrastrukture koja zadovoljavaju potrebe žena i devojčica.

Kako bi neka od ovih pitanja bila rešena na nacionalnom nivou, Tim UN u Srbiji radi na poboljšanju položaja najranjivijih grupa žena u Srbiji kroz nekoliko zajedničkih projekata koje sprovodi više UN agencija zajedno sa nacionalnim partnerima. “Rodna ravnopravnost je jedna od ključnih tema UN Agende za održivi razvoj do 2030, koja je centralna tema našeg petogodišnjeg razvojnog partnerstva sa Vladom Srbije, ali i jedna od osnovnih vrednosti Evropske unije. Tim UN ostaje posvećen da radi zajedno sa Vladom, građanima Srbije i svim ostalim relevantim akterima tako da “ni jedna žena ne bude izostavljena”, izjavila je Steliana Nedera, v.d. stalne koordinatoke Ujedinjenih nacija u Srbiji.

Borba protiv nasilja nad ženama na svim poljima

Postizanje rodne ravnopravnosti zahteva hitnu akciju kako bi se eliminisali mnogi od njegovih glavnih uzroka kao što je rodno zasnovano nasilje. Zajedno sa partnerima u Srbiji, u okviru projekta „Integrirani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama II“, Tim UN radi na prevenciji nasilja, dok se istovremeno osigurava da žrtve dobiju pravovremenu i učinkovitu zaštitu i podršku od relevantnih institucija, a počinioci bivaju kažnjeni. Zahvaljujući podršci Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA), naš zajednički program je obučio 360 policajskih službenika kako da postupe u slučajevima nasilja u porodici, a 140 zdravstvenih radnika širom Srbije trenirano je da pruži adekvatnu podršku žrtvama. U pogledu prevencija, više od 2500 dečaka i devojčica je uključeno u različite aktivnosti koje promovišu rodnu ravnopravnost i neophodnost eliminisanja rodno zasnovanog nasilja. Stvaranje mreže Novinarke protiv nasilja na ženama, neformlane grupe koja se sastoji od više od 30 novinarki i urednica doprinelo je poboljšanju kvaliteta medijskog izveštavanja o nasilju nad ženama i promovisanju prevencije.

Transformisanje budućnosti – angažovanje žena u IT sektoru

Procenjuje se da trenutno ima 9-15% žena u IT sektoru u Srbiji. U cilju doprinosa digitalnoj transformaciji u Srbiji i povećanju broja IT stručnjaka na tržištu rada u Srbiji, Tim UN je pomogao Vladi da obuči 733 pojedinca za mlađe programere i programerke kroz program prekvalifikacije u 8 gradova širom zemlje. U 2018. godini, od ukupnog broja učesnika programa, 28% su bile žene, a od ukupnog broja zaposlenih 20%.

Žene sa invaliditeom kao liderke u promenama

U cilju boljeg razumevanja i borbe protiv višestruke diskriminacije sa kojom se suočavaju žene i devojke sa invaliditetom, Tim UN je zajedno sa partnerskim ministarstvima i civilnim sektorom pokrenuo projekat "Autonomija, glas i učešće osoba sa invaliditetom". Prema empirijskom istraživanju sprovedenom tokom projekta, prisutnost stereotipa i predrasuda u društvu i dalje predstavlja prepreku za ostvarivanje sloboda osoba sa invaliditetom da budu seksualno aktivne, da se venčaju i formiraju porodicu. Kao jedno od rešenja, uspostavljen je prvi nacionalni mentorski program za žene sa invaliditetom. Ukupno 10 aktivistkinja - žena sa invaliditetom će pružati direktnu podršku grupi mentorina sa invaliditetom.

Od učešća do zapošljavanja: unapređenje socijalne inkluzije mladih Romkinja u Srbiji

Tim UN je takođe angažovao i mlade Romkinje kao UN volontere u njihovim zajednicama kroz zajednički projekat „Lokalne inicijative za poboljšano socijalno uključivanje mladih Roma“. Ukupno 12 Romkinja razvilo je svoje veštine zagovaranja i angažovalo se na šestomesečnim zadacima u 24 opštine, u javnim institucijama u svojim zajednicama, uključujući pozicije u Ministarstvu kulture i informisanja, zdravstvenim i centrima za socijalni rad. Inicijativa je takođe omogućila mladim Romkinjama da unaprede svoje znanje o ljudskim pravima, diskriminaciji, pravno nevidljivim, apatridima i interno raseljenim licima i povratnicima, kao i pravima ugroženih grupa.

Stvaranje infrastrukture koja zadovoljava potrebe žena izbeglica i migrantkinja

U okviru „Podrške Evropske unije opštinama u kojima su smešteni migranti i izbeglice”, Tim UN pomaže lokalnim pružaocima javnih usluga da isporuče kvalitetne usluge uz puno uvažavanje kulturno i rodno osetljivih pitanja. U okviru unapređenja komunalne infrastrukture, Tim UN stvara inkluzivne rodno, kulturološki osetljive prostore, kao i prostore za osobe sa invaliditeom, uz mogućnost pružanja usluga podrške žrtvama rodno zasnovanog nasilja, eksploatacije i trgovine ljudima.

Na Međunarodni dan žena, Tim UN potvrđuje svoju posvećenost ka promovisanju ženskih prava, dostojanstva i liderstva. Samo uključivanjem žena koje donose odluke u oblastima kao što su javne usluge, tehnologija, urbani dizajn možemo poboljšati bolji pristup ženama, sprečiti nasilje i poboljšati ukupan kvalitet života.

(Promo - tekst / Foto:UN))

Prijavite se na newsletter.

Svakog dana besplatan pregled vesti na vaš e-mail.

* Obavezna polja