RE-SET SAMIT ODRŽIVA BUDUĆNOST 2022 Irena Petrović: Nećemo stati, vreme je za nove korake! Uvodimo nagradu Održiva budućnost!

  • <p><em><strong>Među našim sagovornicima su i Nikola Bertolini, Fransoaz Žakob, Kristijan Šiling, Miroslav Miletić, Miroslav Tadić i drugi</strong></em></p>

<p><em><strong>* ŽAKOB: Srbija ima izvanredne elemente da bude pokretač zelene ekonomije</strong></em></p>

<p><em><strong>* BERTOLINI: Para uvek ima, potrebni su dobri projekti!</strong></em></p>

<p><strong>* <em>MILETIĆ: Imamo 12 sanitarnih deponija, polovina otpada ne sanira se na određeni način, a reciklira se tek 10 odsto na čemu gubimo 100 miliona evra</em></strong></p>
  • <p><em><strong>Među našim sagovornicima su i Nikola Bertolini, Fransoaz Žakob, Kristijan Šiling, Miroslav Miletić, Miroslav Tadić i drugi</strong></em></p>

<p><em><strong>* ŽAKOB: Srbija ima izvanredne elemente da bude pokretač zelene ekonomije</strong></em></p>

<p><em><strong>* BERTOLINI: Para uvek ima, potrebni su dobri projekti!</strong></em></p>

<p><strong>* <em>MILETIĆ: Imamo 12 sanitarnih deponija, polovina otpada ne sanira se na određeni način, a reciklira se tek 10 odsto na čemu gubimo 100 miliona evra</em></strong></p>
  • <p><em><strong>Među našim sagovornicima su i Nikola Bertolini, Fransoaz Žakob, Kristijan Šiling, Miroslav Miletić, Miroslav Tadić i drugi</strong></em></p>

<p><em><strong>* ŽAKOB: Srbija ima izvanredne elemente da bude pokretač zelene ekonomije</strong></em></p>

<p><em><strong>* BERTOLINI: Para uvek ima, potrebni su dobri projekti!</strong></em></p>

<p><strong>* <em>MILETIĆ: Imamo 12 sanitarnih deponija, polovina otpada ne sanira se na određeni način, a reciklira se tek 10 odsto na čemu gubimo 100 miliona evra</em></strong></p>
  • <p><em><strong>Među našim sagovornicima su i Nikola Bertolini, Fransoaz Žakob, Kristijan Šiling, Miroslav Miletić, Miroslav Tadić i drugi</strong></em></p>

<p><em><strong>* ŽAKOB: Srbija ima izvanredne elemente da bude pokretač zelene ekonomije</strong></em></p>

<p><em><strong>* BERTOLINI: Para uvek ima, potrebni su dobri projekti!</strong></em></p>

<p><strong>* <em>MILETIĆ: Imamo 12 sanitarnih deponija, polovina otpada ne sanira se na određeni način, a reciklira se tek 10 odsto na čemu gubimo 100 miliona evra</em></strong></p>
  • <p><em><strong>Među našim sagovornicima su i Nikola Bertolini, Fransoaz Žakob, Kristijan Šiling, Miroslav Miletić, Miroslav Tadić i drugi</strong></em></p>

<p><em><strong>* ŽAKOB: Srbija ima izvanredne elemente da bude pokretač zelene ekonomije</strong></em></p>

<p><em><strong>* BERTOLINI: Para uvek ima, potrebni su dobri projekti!</strong></em></p>

<p><strong>* <em>MILETIĆ: Imamo 12 sanitarnih deponija, polovina otpada ne sanira se na određeni način, a reciklira se tek 10 odsto na čemu gubimo 100 miliona evra</em></strong></p>
  • <p><em><strong>Među našim sagovornicima su i Nikola Bertolini, Fransoaz Žakob, Kristijan Šiling, Miroslav Miletić, Miroslav Tadić i drugi</strong></em></p>

<p><em><strong>* ŽAKOB: Srbija ima izvanredne elemente da bude pokretač zelene ekonomije</strong></em></p>

<p><em><strong>* BERTOLINI: Para uvek ima, potrebni su dobri projekti!</strong></em></p>

<p><strong>* <em>MILETIĆ: Imamo 12 sanitarnih deponija, polovina otpada ne sanira se na određeni način, a reciklira se tek 10 odsto na čemu gubimo 100 miliona evra</em></strong></p>
  • <p><em><strong>Među našim sagovornicima su i Nikola Bertolini, Fransoaz Žakob, Kristijan Šiling, Miroslav Miletić, Miroslav Tadić i drugi</strong></em></p>

<p><em><strong>* ŽAKOB: Srbija ima izvanredne elemente da bude pokretač zelene ekonomije</strong></em></p>

<p><em><strong>* BERTOLINI: Para uvek ima, potrebni su dobri projekti!</strong></em></p>

<p><strong>* <em>MILETIĆ: Imamo 12 sanitarnih deponija, polovina otpada ne sanira se na određeni način, a reciklira se tek 10 odsto na čemu gubimo 100 miliona evra</em></strong></p>