18:05

Kaya: Estrada je prljava, tamo nema muzike!