03:05

IZVLAČENJE AUTOBUSA NA LINIJI 45 NAKON ULETANJA U PARK