01:04

POTROŠAČI, OPREZ! Ovi parametri ukazuju na PREVARU Firme se snalaze na podle načine, ali se ovako možete SPASITI GUBITKA NOVCA