01:36

STVARANJE ZDRAVE ŽIVOTNE SREDINE: Učenici Šumarske škole u akciji ZASADI DRVO vršili popunjavanje sadnica crnog bora