05:42

Vesna de Vinči jede samo trešnje, pa otkrila kad treba prestati sa gladovanjem