00:33

Žena se srušila i počela da jauče od bolova