01:55

Batistuta jedva živu glavu izvukao- skrenuo među navijače