Najnovije vesti

ISTINA O "PRITISCIMA" NA SAVET ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: Kurir objavljuje pismo Igora Žeželja
Foto: Kurir

TRANSPARENTNO

ISTINA O "PRITISCIMA" NA SAVET ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: Kurir objavljuje pismo Igora Žeželja

Društvo

Savet za borbu protiv korupcije je, nakon današnje sednice, saopštenje za štampu dostavio samo N1, najverovatnije zbog kontinuiranih pritisaka koje trpi od Junajted grupe.

Za razliku od Šolakovih medija, mi nemamo šta da krijemo. U nastavku objavljujemo u celosti zvaničan dopis koji je Igor Žeželj dostavio Savetu za borbu protiv korupcije.

Pozivamo čitaoce da sami procene da li ovaj zvanični dopis predstavlja pritisak ili poziv na dijalog.

"Poštovani članovi Saveta,

Obraćam vam se kao vlasnik i direktor privrednog društva Wireless Media d.o.o. Beograd, kao krovnog društva grupe pravnih lica u čijem okviru posluje i Mondo Inc d.o.o. Beograd, Adria Media Group d.o.o. Beograd, kao i više štampanih i digitalnih medija uključujući i dnevni list 'Kurir'.

Razlog mog obraćanja su prethodni nastupi u javnosti pojedinih članova Saveta, iznete tvrdnje i najavljeno postupanje Saveta po zahtevu gospođe Marinike Tepić, potpredsednice Stranke slobode i pravde čiji predsednik je gospodin Dragan Đilas, a u vezi sa poslovnim odnosom između mojih kompanija i Telekoma Srbija a.d. Beograd.

Zbog svega navedenog želim da vam skrenem pažnju na određene okolnosti i činjenice koje su od značaja za poštovanje zakonitosti u radu svih organa, institucija i građana Republike Srbije, fer i tržišnog poslovanja privrednih subjekata, ali i zaštite legitimnih, Ustavom i zakonima republike Srbije garantovanih prava svih njenih građana.

Igor Žeželj, predsednik Adria Media Group
Igor Žeželj, predsednik Adria Media Group foto: Kurir

1. Na prvom mestu, ukazujem vam da Savet kao savetodavno telo Vlade koje bi pored članova Vlade i funkcionera trebalo da sačinjavaju istaknuti domaći i strani naučnici i stručnjaci sa priznatim znanjem i ugledom, već više meseci ćuti i ne preduzima ništa u pogledu javnih i ostrašćenih nastupa svojih članova koji, verujem nepozvano, istupaju u ime Saveta. Govorim naravno, o gospođi Jelisaveti Vasilić, koja svoje javne nastupe, uz isticanje svog svojstva člana Saveta, koristi za lični obračun sa mnom i kompanijama koje posluju u okviru grupe pravnih lica čiji sam ja krajnji vlasnik, a pre svega Adria Media Group i medijem 'Kurir'. Nemam nikakvu sumnju da su takvi nastupi i izjave gospođe Vasilić u kojima se iznosi plejada neosnovanih i paušalnih kvalifikacija poslovanja kompanija Wireless Media, Mondo Inc i Adria Media Group, a pod izgovorom navode borbe protiv korupcije, motivisani isključivo razlozima lične netrpeljivosti i kao odgovor na objavljivanje činjeničnih i neosporenih informacija u 'Kuriru' koje se tiču lične povezanosti gospođe Vasilić sa United Grupom i njihovim medijem 'Nova S', koji su naša tržišna konkurencija. Štaviše, prilikom takvih pristrasnih nastupa i davanja neodgovornih izjava, gospođa Vasilić opisujući poslovni odnos Wireless Media i Telekoma Srbija uporno insistira na navodnoj zloupotrebi i šteti po javnu svojinu, kako ona lično, a prema objašnjenjima mojih stručnih savetnika, pravno potpuno neispravno kvalifikuje imovinu Telekoma Srbija i njihovo poslovanje, čime se celoj, od strane učesnika u političkom životu, politički motivisanoj aferi daje na značaju i pokušava prikriti nedostatak bilo kakve suštine.

Ovo vam navodim sa namerom da vam ukažem na materijalnu i nematerijalnu štetu koju ja lično, kompanije u mom vlasništvu, pa i Telekom Srbija kao društvo u većinskom državnom vlasništvu, trpe zbog neodgovornog i malicioznog postupanja člana Saveta. Takođe vam ukazujem da ću kada se cela ova iskonstruisana afera bude razrešila, a nemam sumnje da će se pokazati da ničeg protivzakonitog, nepoštenog ili štetnog nema u poslovanju ni Wireless Media, ni jedne druge moje kompanije, zahtevati i pokrenuti protiv svih odgovornih lica, tela ili institucija, odgovarajuće postupke za utvrđivanje odgovornosti i naknadu štete koja se namerno nanosi kako meni lično, tako i mojim kompanijama.

Takođe smatram da je zbog poštovanja zakonitosti i opštih principa fer i objektivnog odlučivanja svih institucija, tela i organa javne vlasti, pa makar i savetodavnih kao što je Savet, potrebno da savesno ocenite postojanje razloga za iskljčenje gospođe Vasilić iz rada i odlučivanja Saveta u pogledu zahteva gospođe Tepić i Stranke slobode i pravde, a zbog postojanja sukoba interesa. Konkretne činjenice koje potkrepljuju ovakav zahtev, a koji se tiču ličnih i poslovnih veza člana porodice gospođe Vasilić sa 'Nova S', United Grupom i posredno sa gospodinom Draganom Šolakom i Draganom Đilasom, možete lako pronaći u tekstovima koji su objavljivani u dnevnom listu 'Kurir', a mogu i da vam ih na vaš zahtev obezbedim.

2. Što se tiče najavljenog odlučivanja Saveta o zahtevu gospođe Marinike Tepić i postupanja Saveta po istoj, odnosno ocene ugovora zaključenog između Wireless Media i Telekoma Srbija, kao navodno koruptivnog, želim da vam ukažem na još nekoliko bitnih činjenica.

Prvo, nadam se da je Savet svestan činjenice da je gospođa Marinika Tepić Savetu dostavila kopiju ugovora koja je na nezakonit način pribavljena, odnosno 'ukradena' iz poslovne arhive Wireless Media ili Telekoma Srbija, pri čemu je izvršeno najmanje jedno krivično delo koje je predmet predistražnih radnji od strane nadležnog javnog tužilaštva po podnetoj krivičnoj prijavi. Verujem da nema potrebe da vam naglašavam pravne ili druge posledice upotrebe dokumenta koji predstavlja poslovnu tajnu i do kojeg je došlo na protivpravan način, a koji pri tome nije ni kompletan jer mu nedostaje jedna strana.

Pored navednog, iako je Savet savetodavno telo, bez konkretnih javnih ovlašćenja, verujem da ni članovima Saveta kao tela Vlade Republike Srbije, koji su mahom pravnici, nije sporno da u svakom formalnom ili neformalnom postupku, a naročito u postupku ocene nečijeg zakonitog postupanja, potrebno pribaviti što više činjenica i čuti i sagledati argumente svih učesnika ili zainteresovanih lica. U tom smislu mi je kao građaninu Republike Srbije i učesniku privrednog života, neshvatljivo i neprihvatljivo da sve ovo vreme koliko traje medijski linč mene i mojih kompanija, u kojem nažalost učestvuju i članovi Saveta, Savet ni jednog trenutka nije našao za shodno da pozove radi razgovora bilo kog učesnika poslovnog odnosa koji treba da oceni, niti da zatraži i jednu informaciju, dokument ili izjašnjenje na bilo koje okolnosti koje se tiču celog slučaja. Ovakvo postupanje Saveta mi je dodatno neobjašnjivo imajući u vidu da jedan navodno izuzetno značajan i kompleksan poslovni odnos ocenjujete na osnovu jednog, nekompletnog dokumenta, koji predstavlja okvirni ugovor, a bez bilo kakvih daljih podataka o drugim posledičnim aktima i ugovorima i radnjama ugovornih strana i izvršenju tog posla na čijoj realizaciji radi preko 600 zaposlenih i angažovanih lica u okviru grupacije na čijem sam čelu.

S tim u vezi, a opet imajući u vidu da Savet treba da čine ugledni stručnjaci i da u ovom konkretnom slučaju Savet treba da oceni opravdanost, validnost i eventualnu koruptivnost ugovora koji predviđa i proizvodi kompleksne ekonomske i pravne posledice, neobjašnjivo je da Savet smatra da za takvu ocenu nije potrebno uzeti u obzir ili pribaviti ekonomsko-finansijske analize, podatke i mišljenja stručnih lica, pre donošenja sopstvenog zaključka koji bi svakako morao biti zasnovan na adekvatnim, potpunim i nespornim činjenicama. Na ovom mestu ću vas samo upoznati sa okolnošću koje možda niste bili svesni, da je poslovna saradnja između Wireless Media i Telekoma Srbija po konkretnom ugovoru bila predmet analize i ocene dve renomirane revizorsko-konsultantske kuće, a kao što sigurno znate poslovanje Telekoma Srbija je bilo predmet revizije Državne revizorske institucije.

Užurbanost Saveta u postupanju po zahtevu gospođe Tepić i ishitrenost članova Saveta u donošenju zaključaka i davanju izjava, bez sagledavanja svih relevantnih činjenica i pribavljanja svih nužnih, a pre svega stručnih analiza i podataka, može se jedino okarakterisati kao posledica pritiska koji pojedici iz političkog života, a preko svojih medija i predstavnika u javnosti vrše na Savet i njegove članove, što verujem nije poželjno ni prihvatljivo za bilo kog nepristrasnog člana Saveta koji savesno obavlja svoju dužnost.

Iz navedenih razloga, pozivam vas i apelujem na sve članove Saveta da ne dozvole da budu uvučeni u iskonstruisane političke afere i da ne dozole kompromitaciju svog ugleda i ugleda Saveta neobjektivnim i nesavesnim postupanjem u korist jednog učesnika na tržištu i time na štetu drugih učesnika ugorze fer tržišnu utakmicu. Nadam se da ćete prihvatiti moj apel da se i u ovom slučaju postupa u skladu sa zakonom i opštim pravnim i društvenim principima, savesno i objektivno, te da članovi Saveta neće sebe izložiti materijalnoj i nematerijalnoj odgovornosti zbog svesnog narušavanja ugleda i nanošenja štete bilo meni lično ili mojim kompanijama, bilo drugim učesnicima na tržištu, uključujući Telekom Srbija.

S poštovanjem,

Igor Žeželj

Prijavite se na newsletter.

Svakog dana besplatan pregled vesti na vaš e-mail.

* Obavezna polja

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...