SOFA I JOKA ŽIVE KO DVA VUKA SAME U DIVLJINI Psuju ko muško a rade bolje no ijedno muško, udavale se nisu! Zašto su ostale uz ćaću

  • <p><strong><em>Njih dve tako samuju otkad znaju za sebe, ostale su sa ćaćom dok je bio živ. Udavale se nisu, brata im ubili, za njim ostala snajka sa decom</em></strong></p>
  • <p><strong><em>Njih dve tako samuju otkad znaju za sebe, ostale su sa ćaćom dok je bio živ. Udavale se nisu, brata im ubili, za njim ostala snajka sa decom</em></strong></p>
  • <p><strong><em>Njih dve tako samuju otkad znaju za sebe, ostale su sa ćaćom dok je bio živ. Udavale se nisu, brata im ubili, za njim ostala snajka sa decom</em></strong></p>
  • <p><strong><em>Njih dve tako samuju otkad znaju za sebe, ostale su sa ćaćom dok je bio živ. Udavale se nisu, brata im ubili, za njim ostala snajka sa decom</em></strong></p>
  • <p><strong><em>Njih dve tako samuju otkad znaju za sebe, ostale su sa ćaćom dok je bio živ. Udavale se nisu, brata im ubili, za njim ostala snajka sa decom</em></strong></p>
  • <p><strong><em>Njih dve tako samuju otkad znaju za sebe, ostale su sa ćaćom dok je bio živ. Udavale se nisu, brata im ubili, za njim ostala snajka sa decom</em></strong></p>