Najnovije vesti

UNICEF: Najugroženija deca posebno podložna negativnom uticaju klimatskih promena
Foto: TANJUG/ TANJA VALIC

Zatvaranje 26. Kopaonik Biznis Foruma

UNICEF: Najugroženija deca posebno podložna negativnom uticaju klimatskih promena

Održivi razvoj

 Zatvaranje 26. Kopaonik Biznis Foruma obeležila je plenarna sednica “Oblikovanje budućnosti životne sredine u uslovima klimatskih promena i manjka ljudskih resursa“. Na panelu su govorili su Vesna Savić Đukić u ime UNICEF-a u Srbiji i Goran Trivan, ministar zaštite životne sredine.


“Ove godine se obeležava tridesetogodišnjica usvajanja Konvencije o pravima deteta. Tri decenije kasnije, dečija prava se nisu promenila. Ali globalne promene, kao što su razvoj digitalnih tehnologija, promene u životnoj sredini, dugogodišnji konflikti i masovne migracije, iz korena menjaju detinjstvo. Zato moramo da gledamo unapred u budućnost detinjstva, da se ponovo obavežemo na hitno i konkretno delovanje kako bismo zaštitili i unapredili prava svakog deteta, za sadasnje i za buduće generacije”, apelovala je Vesna Savić Đukić i istakla:


“U Srbiji se suočavamo sa negativnim demografskim trendom, a neiskorišćeni izvor talenta - deca i mladi - su ključni resurs na koji koji treba da se usredsrede i ulažu vladine institucije, biznis sektor, nevladine i organizacije civilnog drustva”.

 

 

1 / 3 Foto: TANJUG/ TANJA VALIC


“Srbija ostvaruje napredak u postizanju ciljeva definisanih u Sendaj okviru. Napraviljeni su značajni koraci u izgradnji I jačanju institucionalnih kapaciteta i pravnog okvira da se smanje rizici. UNICEF pruža podršku Kancelariji za upravljanje javnim ulaganjima i Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kako bi se smanjenje rizika od nepogoda uvelo u školski program. Podržao je integraciju sadržaja koji se odnose na smanjenje rizika od nepogoda i u saradnji sa Savezom učitelja Srbije i doprineo obuci 496 nastavnika iz 224 škole iz 56 opština, obuhvatajući 60.000 dece. Vodič za nastavnike sa materijalima za decu je razvijen u saradnji sa stručnjacima Instituta za geografiju i dostupan je svim školama u Srbiji. Kontinuirano radimo i na na mobilisanju privatnog sektora za unapređenje praksi u zaštiti životne sredine kako bi se poboljšao položaj dece koja se nalaze na udaru klimatskih promena i ekološkog razaranja”, poručila je Vesna Savić Đukić.

 

Po podacima UNICEF-a, u Srbiji je u prethodnom periodu napravljen značajan napredak u ostvarenju odredbi Konvencije o pravima deteta. Danas dete u Srbiji:

 

  • Ima veoma dobre šanse da preživi prvu godinu života;
  • Ima odlične šanse da pohađa osnovnu školu (skoro 100%);
  • Ima relativno dobar pristup uslugama;
  • Verovatno će nastaviti obrazovanje (89%);
  • Koristiće internet i digitalne tehnologije.


Međutim, nemaju sva deca i adolescenti u Srbiji jednake šanse u životu:

 

  • Deca su nesrazmerno zastupljena u siromašnoj populaciji – 9,5%, ili čak 115.000 dece živi u apsolutnom siromaštvu, dok je dodatnih 30,2% u riziku da padne ispod linije siromaštva;
  • Samo polovina dece pohađa predškolsko obrazovanje, a kada su u pitanju najsiromašnije deca taj procenat je samo 9%, odnosno 6% kada su u pitanju deca iz romskih naselja;
  • Iako se stavovi prema deci sa smetnjama u razvoju i/ili invaliditetom polako menjaju, Srbija je i dalje zemlja u kojoj su ova, a posebno deca sa kompleksnim ili teškim oblikom smetnji u razvoju, i dalje isključena; Gotovo 60% devojčica iz romskih naselja se uda pre 18-te godine života;
  • Samo jedna petina (21%) romske dece pohađa srednju školu;
  • 32% mladih možda neće moći da se zaposli.

 

 

 

 

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...