Najnovije vesti

RODNA RAVNOPRAVNOST: 13 razloga zašto su žene bolji lideri
Foto: Shutterstock

Cilj 5 UN Agende za održivi razvoj do 2030.

RODNA RAVNOPRAVNOST: 13 razloga zašto su žene bolji lideri

Održivi razvoj

Naučnici potvrdili da su kompanije sa više od 30 odsto dama na rukovodećim pozicijama profitabilnije, potrebno je samo dati im jednaku šansu kao i muškarcima.

Kompanije sa najmanje 30 odsto žena na liderskim pozicijama ostvaruju za šest odsto veći profit, pokazalo je istraživanje Petersonovog instituta za međunarodnu ekonomiju i revizorske kuće „Ernst i Jang“.

 

Njihova saznanja, bazirana na analizi više od 20.000 kompanija iz celog sveta, potvrđuju rezultate druge studije američkih naučnika (Zenger i Folkman), koji su pregledom poslovnih performansi 7.000 lidera utvrdili da su žene bolje u čak 13 od ukupno 16 veština koje odlikuju najbolje menadžere (pogledajte okvir). Kako navode, dame su ubedljivo bolje od muškaraca u preuzimanju inicijative, praktikovanju samorazvoja, pokazivanju visokog integriteta i poštenja, dolaženja do rezultata...

 

Dva veka za jednakost

 

Ovo su samo neke od studija koje dokazuju da žene lideri mogu i te kako da doprinesu poslovnim rezultatima kompanija i čak ih unaprede, te otuda deluje paradoksalno činjenica da rukovodeće pozicije u biznisu i u politici većinski zauzimaju muškarci - od 60 do 70 odsto!

 

foto: Kurir

Ovo je bolna tačka celog čovečanstva te su postizanje rodne ravnopravnost i osnaživanje žena Ujedinjene nacije uvrstile u cilj broj pet Agende UN za održivi razvoj 2030. Osigurati da žene u potpunosti i delotvorno učestvuju i imaju jednake mogućnosti da učestvuju u rukovođenju na svim nivoima donošenja odluka u političkom, privrednom i javnom životu, jedan je od potciljeva kojima sve zemlje, uključujući i Srbiju, treba da teže.

 

foto: Profimedia

Inače, prema indeksu rodne ravnopravnosti, Srbija je na 38. mestu u svetu. Prema ekonomskoj ravnopravnosti žena i muškaraca Srbija je na 76. mestu, prema ravnopravnosti u oblasti zdravstva je prva, prema ravnopravnosti u obrazovanju 51, a po političkom osnaživanju žena 37.

 

foto: Kurir

Reč je o globalnom indeksu Svetskog ekonomskog foruma, čiji analitičari ocenjuju da su za dostizanje jednakosti muškaraca i žena na ekonomskom planu potrebna čak dva veka, a za zatvaranje jaza u rodnoj ravnopravnosti u celini 108 godina.

 

Prevazilaženje jaza

 

U kontekstu prevazilaženja rodnog jaza važno je povezivanje i jačanje žena u biznisu, a koji su izazovi žena u poslovnom okruženju i kako kreirati bolji poslovni ambijent za dame, samo su neke od tema kojima će se baviti učesnici konferencije „Žene - lideri promena“, koju 26. marta u Beogradu organizuje „Adrija medija grupa“.

 

 

Kurir.rs/Sanja Đorđević/Foto: Shutterstock 

 

APATINSKA PIVARA, Bojana Glogovac, HR direktorka

ŽENE ZAISTA JESU LIDERI PROMENA

 

foto: Promo

U svetu u kome samo naizgled glavnu reč u biznisu vode muškarci, o tome kako je raditi u pivskoj industriji, ima li ravnopravnosti polova u ovom, stereotipima etiketiranom „muškom biznisu“, ali i o tome da li su žene stvarno lideri promena, razgovarali smo s Bojanom Glogovac, HR direktorkom Apatinske pivare.

 

Koliko je važna uloga žena u biznisu i treba li je jačati?

 

- U vremenu tehnološke revolucije u kom je sve dostupno „na klik“ čini se da i dalje postoje određeni stereotipi u biznisu i neravnopravnost kada je reč o poslovnim ulogama žene i muškarca. Uloga žene u poslovnom okruženju jeste važna i godinama je jačala, ali umesto što se pažnja često poklanja rušenju stereotipa i podizanju svesti o važnosti uloge žene u biznisu, možda bi je trebalo usmeriti na jačanje uloge muškaraca u neposlovnom okruženju?

 

Koji su izazovi žena u poslovnom okruženju?

 

- Osim brojnih predrasuda u svetu biznisa koje treba opovrgnuti i često puta dokazivati znanje, sposobnost i stručnost žene za konkretnu poziciju, tu je i ona druga strana medalje, jer uspešna poslovna žena danas je često i majka, supruga, kćerka. U poslovnom smislu izazov je suprotstaviti se uvreženim mišljenjima, braniti jasno stav potkrepljen činjenicama i rezultatima, znati kad napraviti kompromis a kada hrabro i javno podržati poslovne ideje i projekte u koje verujemo.

 

Kako kreirati bolji poslovni ambijent za žene?

 

- Žene zaposlene u Apatinskoj pivari, ne samo na tržištu Srbije i Crne Gore već i globalno, jesu lideri promena. One pokreću aktivnosti kojima se menja pretežno „muški“ pristup u poslovanju. Različitim projektima pokazujemo da je, pogotovo u pivskom biznisu, uloga žene i muškarca podjednako važna, vezana isključivo za znanja i sposobnosti svakog od njih. Upravo emancipacija, više projekata i aktivnosti usmerenih podršci kreiranju ravnopravnih uslova rada na svim nivoima doprineće i kreiranju efikasnijeg poslovnog ambijenta ne samo za žene već za oba pola.

 

Na koji način se ogleda rodna ravnopravnost u vašoj kompaniji?

 

- Apatinska pivara jedna je od retkih kompanija koja na pozicijama srednjeg i višeg menadžmenta ima približno jednak broj muškaraca i žena - pivaru u Crnoj Gori upravo vodi žena, a od devet direktora u našem bordu pet su žene. Kao deo korporativne kulture u Apatinskoj je i rušenje stereotipa posebno u vezi s poslovima u pivskoj industriji, prisustvo žena u proizvodnji, podsticanje zapošljavanja žena u prodaji - u našim prodajnim timovima zaposlene su žene podjednako uspešne kao i muškarci. Obezbeđujemo u potpunosti naknade za porodiljsko odsustvo i apsolutnu podršku u poslovnoj integraciji nakon porodiljskog odsustva. U okviru Trainee programa u logistici imamo pet devojaka od deset talentovanih mladih ljudi, što je lep pokazatelj trenda koji pratimo na svim nivoima.

ATLANTIC GRUPA, Mojca Domiter

VELIKE KOMPANIJE SU GENERATORI PROMENA

 

foto: Promo

„Atlantic Grupa“ je ciljeve rodne ravnopravnosti uključila u svoje korporativne politike i HR programe, kaže Mojca Domiter, izvršna direktorka korporativnih ljudskih resursa ove kompanije.

 

Zašto je važno povezivanje i jačanje žena u biznisu?

 

- Korporativni sektor, tačnije velike kompanije kao što je „Atlantic Grupa“, sa svojom dobrom praksom, koja je zasnovana na rodnoj ravnopravnosti, treba da budu generator promena i osnaživanja žena, jer se na taj način podstiče prosperitet i gradi pravednije društvo u celini. Mi kao kompanija prepoznajemo važnost našeg uticaja na okruženje, što smo pokazali i potpisivanjem povelje o raznolikosti u više zemalja regiona, kao i nedavnim uključivanjem u stvaranje alijanse za rodnu ravnopravnost. U „Atlantic Grupi“, od 5.500 zaposlenih, 52 odsto čine žene, dok u menadžmentu čine i 53 odsto, uz korporativnu kulturu koja doprinosi unapređenju ravnopravnosti na svim nivoima.

 

Koji su izazovi žena u poslovnom okruženju?

 

- Iako je u kompanijama koje usvajaju svetsku praksu, integracijom principa Globalnog dogovora UN i postupaka korporativne odgovornosti, koja podrazumeva poštovanje različitosti i rodne ravnopravnosti, dosta toga postignuto, još nije ostvareno potpuno ravnopravno učešće žena u privrednom životu. Naročiti kada govorimo o rodnoj pravičnost, gde bi zaposleni, nezavisno od pola, trebalo da se tretiraju isključivo prema individualnim sposobnostima. Nije reč o tome da žene imaju u principu formalna ograničenja, ali brojke ukazuju na veliki disparitet, što je rezultat često i nesvesnih predrasuda, običajnih diskriminatornih praksi itd. mnogo toga se još može unaprediti i na formalnom nivou.

 

Kako kreirati bolji poslovni ambijent za žene?

 

- Treba prepoznati faktore koji različito utiču na žene i muškarce i osigurati da kultura organizacije doprinosi unapređenju ravnopravnosti. Kao odgovorni poslodavac, „Atlantic Grupa“ je ciljeve rodne ravnopravnosti uključila u svoju korporativnu politiku i HR programe. Takođe, od ove godine potpisnica je povelje o jednakosti u okviru Saveza za rodnu ravnopravnost na radnom mestu, u nastojanju da promoviše povećanje broja žena na rukovodećim i drugim radnim mestima, jednake plate za jednaki rad žena i muškaraca, te jednake mogućnosti napredovanja i zapošljavanja.

 

Primeri dobre prakse u vašoj kompaniji?

 

- Mi danas kažemo da „Atlantic Grupu“ čine inspirativni ljudi koji posluju u inspirativnoj kompaniji, bez obzira na pol, nacionalnu, versku i bilo koju drugu pripadnost. A ukoliko bismo u najkraćem predstavili odnos kompanije prema zaposlenima, onda bi to bila - briga o ljudima koja uključuje svih sedam principa ravnopravnosti žena i daje im mogućnost da naprave balans između poslovnog i privatnog života. Konkretno, to podrazumeva fleksibilno radno vreme i mogućnost rada od kuće, podsticanje zdravog načina života i programe zdravstvene zaštite za čitavu porodicu, motivacije i nagrađivanja zaposlenih...

KOMPANIJA DIJAMANT, Gordana Jankov, HR direktorka

ŽENE - GENERATORI PROMENA

 

foto: Promo

Savremeni način života i novi trendovi u poslovanju menjaju pojedina zanimanja - neka u potpunosti nestaju, a za nekima se javlja sve veća potreba.

 

Sve je manji jaz između „muških“ i „ženskih“ poslova, a potreba za starim zanatima i veštinama je sve više na ceni, zaključak je Gordane Jankov, HR direktorka u kompaniji „Dijamant“, koja se punih 10 godina nalazi na rukovodećim pozicijama i govori nam o svom iskustvu u radu u proizvodnoj kompaniji.

 

Iskustva kompanije „Dijamant“, koja već više od 80 godina posluje i sa svojim višedecenijskim iskustvom se upisuje u red najstarijih kompanija ne samo u Srbiji nego u regionu, potvrđuje da se broj žena na rukovodećim pozicijama sve više povećava. Danas u „Dijamantu“ žene čine 50% menadžmenta, što govori u prilog činjenici da naša kompanija ne samo da može da se pohvalim dugom tradicijom već da su inovacije i savremen način poslovanja deo našeg poslovnog identiteta.

 

Promene koje su se desile u „Dijamantu“ tokom svih ovih godina nisu predstavljale trku za profitom. Mi smo naše promene sproveli pažljivo i temeljno - stvaranjem dobrog poslovnog ambijenta, ulaganjem u naše zaposlene, edukacijom, inovativnim i kreativnim pristupom u izgradnji naših brendova i proizvoda, ali i činjenicom da su žene ravnopravno s muškarcima učestvovale u upravljanju kompanijom. Upravo ovakav pristup doneo je novu energiju i dinamiku u tim i razdrmao tradicionalni način upravljanja jednom velikom fabrikom kao što je „Dijamant“. Čini se da smo uspostavili idealan balans i da je to jedan od razloga zašto je naš tim uspeo da prebrodi najveće poslovne izazove.

 

Uprkos činjenici da „Dijamant“ zauzima lidersku poziciju na tržištu ne samo u Srbiji već i u regionu, u svom biću sačuvao je duh lokalne kompanije. Pošto su žene te koje predstavljaju oslonac porodice, a danas možemo reći i jedne velike kompanije kao što je „Dijamant“, čine sve da se posao uspešno obavlja. Dosadašnja istraživanja su pokazala da žene bolje rešavaju probleme i da im se kao liderima više veruje, tako da u narednom periodu možemo očekivati, ako ništa drugo, bar da ćemo ostati primer dobre prakse za druge domaće kompanije.

 

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...