Patrijarh Irinej: Srbi izađite na izbore, izaberite najbolje

  • Srpski patrijarh je rekao da bi bilo tragično da Srbi u mestima gde su većina, zbog neizlaska na glasanje, ne budu na vlasti
  • Srpski patrijarh je rekao da bi bilo tragično da Srbi u mestima gde su većina, zbog neizlaska na glasanje, ne budu na vlasti
  • Srpski patrijarh je rekao da bi bilo tragično da Srbi u mestima gde su većina, zbog neizlaska na glasanje, ne budu na vlasti
  • Srpski patrijarh je rekao da bi bilo tragično da Srbi u mestima gde su većina, zbog neizlaska na glasanje, ne budu na vlasti
  • Srpski patrijarh je rekao da bi bilo tragično da Srbi u mestima gde su većina, zbog neizlaska na glasanje, ne budu na vlasti
  • Srpski patrijarh je rekao da bi bilo tragično da Srbi u mestima gde su većina, zbog neizlaska na glasanje, ne budu na vlasti
  • Srpski patrijarh je rekao da bi bilo tragično da Srbi u mestima gde su većina, zbog neizlaska na glasanje, ne budu na vlasti
  • Srpski patrijarh je rekao da bi bilo tragično da Srbi u mestima gde su većina, zbog neizlaska na glasanje, ne budu na vlasti
  • Srpski patrijarh je rekao da bi bilo tragično da Srbi u mestima gde su većina, zbog neizlaska na glasanje, ne budu na vlasti
  • Srpski patrijarh je rekao da bi bilo tragično da Srbi u mestima gde su većina, zbog neizlaska na glasanje, ne budu na vlasti