MUZEJ štamparstva: Mesto na kojem se čuvaju retka ratna izdanja koja su Srbi objavili na Krfu 1918. godine

  • <p><em>Ja­nis Ga­re­da­kis, osni­vač li­sta Ha­nio­ti­ka nea iz kri­t­skog gra­da Ha­nja, u pros­to­ru ne­ka­da­šnje šta­m­pa­ri­je otvo­rio je 2005. je­di­ni gr­č­ki Mu­zej šta­m­pa­r­stva, na 1.500 kva­drat­nih metara</em></p>
  • <p><em>Ja­nis Ga­re­da­kis, osni­vač li­sta Ha­nio­ti­ka nea iz kri­t­skog gra­da Ha­nja, u pros­to­ru ne­ka­da­šnje šta­m­pa­ri­je otvo­rio je 2005. je­di­ni gr­č­ki Mu­zej šta­m­pa­r­stva, na 1.500 kva­drat­nih metara</em></p>
  • <p><em>Ja­nis Ga­re­da­kis, osni­vač li­sta Ha­nio­ti­ka nea iz kri­t­skog gra­da Ha­nja, u pros­to­ru ne­ka­da­šnje šta­m­pa­ri­je otvo­rio je 2005. je­di­ni gr­č­ki Mu­zej šta­m­pa­r­stva, na 1.500 kva­drat­nih metara</em></p>
  • <p><em>Ja­nis Ga­re­da­kis, osni­vač li­sta Ha­nio­ti­ka nea iz kri­t­skog gra­da Ha­nja, u pros­to­ru ne­ka­da­šnje šta­m­pa­ri­je otvo­rio je 2005. je­di­ni gr­č­ki Mu­zej šta­m­pa­r­stva, na 1.500 kva­drat­nih metara</em></p>