DIREKTOR AMG ŽEŽELJ O NAJVEĆEM PROJEKTU SADNJE STABALA U SRBIJI: Naša kompanija prošle godine promovisala je održivi razvoj, a sada ćemo kroz akciju Zasadi drvo uraditi mnogo više