Najnovije vesti

POKRET GORANA SRBIJE: Najstarija ekološka organizacija
Foto: Gorani Srbije

zasadi drvo

POKRET GORANA SRBIJE: Najstarija ekološka organizacija

Zasadi drvo

Pokret gorana Srbije najstarija je ekološka organizacija u Srbiji i na Balkanu. Nastao u vreme kada se o ekologiji još nije govorilo na današnji način, goranski pokret na samom početku skicirao je put kojim ide već više od pola veka. Ciljevi pokreta gorana su pre svega pošumljavanje goleti i melioracija degradiranih šuma i šikara, ozelenjavanje naselja i podizanje vanšumskih zasada, proizvodnja sadnog materijala, zatravljivanje degradiranih pašnjaka i livada, unapređivanje životne sredine u naseljima, preduzećima, školama, i dečijim ustanovama, razvoj i unapređivanje vaspitnih i edukativnih aktivnosti i dr.


NAČIN ORGANIZOVANJA


Na osnovu Zakona o udruženjima građana konstituišemo organizacije Pokreta gorana u: opštinama, gradovima, Pokret gorana Vojvodine, Pokret gorana Kosova i Metohije i Pokret gorana Srbije.


UČEŠĆE NA AKCIJAMA: Oko 30.000 pripadnika u toku godine.


OSTVARENI REZULTATI:


- Za proteklih 58 godina (1960-2018) pripadnici Pokreta gorana uradili su sledeće:
• pošumili goleti na 281.767,50 ha;
• podigli visokorodnih livada i pašnjaka na 94.983 ha;
• podigli vanšumskih zasada na 31.385 ha;
• u goranskim rasadnicima godišnje se proizvede oko 3 miliona sadnica četinara, lišćara i ukrasnog šiblja.


- Pored navedenih aktivnosti radili smo i radimo na organizaciji i sprovođenju akcija vaspitnog i edukativnog sadržaja i to:
• obeležavanje 21. marta Dana gorana i Međunarodnog dana šuma;
• uređenje školske i radne sredine;
• ''Posadite i Vi svoja tri drveta'';
• ''Drvo generacije'';
• ''Goranski pozdrav proleću'';
• ''Novosadsko proleće'';
• Konkurs za: prozni sastav, pesmu, crtež, karikaturu, plakat, ekološku poruku i fotografiju;
• Sabor gorana Srbije;
• Obeležavanje 22. aprila Dana planete zemlje;
• Obeležavanje 5. juna – Svetskog dana zaštite životne sredine;
• Goranskih eko kampova i škole (Škole lekovitog bilja ''Kopaonik'', goranskog EKO kampa ''Vršački breg'', EKO kamp ''Tara'', Goranskih EKO kampovi u Sremskim Karlovcima, EKO kamp ''Zasavica'' i dr.


• ''Novosadska jesen'';
• Izložbi sadnog materijala, cveća i aranžmana od cveća;
• Goranskih likovnih kolonija;
• Akcija na sprečavanju bespravne seče četinara za novogodišnje praznike;
• Obeležavanje 5. decembra Dana volontera;
• Izložbi slika sa goranskih likovnih kolonija i dr.

 

foto: Gorani Srbije


PRIZNANJA


- Za postignute rezultate na:
• pošumljavanju, ozelenjavanju, zatravljivanju i na zaštiti i unapređenju životne sredine.


Pokretu gorana Srbije u 1989. godini uručeno je najveće priznanje organizacije UN-Programa za čovekovu okolinu-DIPLOMA ''500 ZASLUŽNIH U SVETU'' SA ZLATNOM ZNAČKOM.


Za očuvanje, zaštitu i unapređenje životne sredine radio Beograd II program-Ekološki magazin ''Čekajući vetar'', Pokretu gorana Srbije dodelio je priznanje MASLINOVU GRANU ZA 2010.godinu (dodeljuje se jedno godišnje).


Dobitnici smo ZELENOG LISTA za aktivnosti u 2015. godini u najstaririjoj nacionalnoj ekološkoj akciji pod nazivom „TRAŽIMO ZAGAĐIVAČA GODINE I ZAŠTITNIKE ŽIVOTNE SREDINE“, koja se kontinuirano organizuje 35 godina.

 

D.G.