Najnovije vesti

JP „VOJVODINAŠUME“: Nove šume biće zasađene na 139 hektara
Foto: Vojvodina šume

novi zasadi

JP „VOJVODINAŠUME“: Nove šume biće zasađene na 139 hektara

Zasadi drvo

Zdravu životnu sredinu, i održivi razvoj društvene zajednice u njoj nije moguće zamisliti bez šume. Šumski ekosistemi imaju izuzetan društveni značaj zbog proizvodnih, zaštitno-regulatornih, socijalnih i kulturnih funkcija. Zbog toga, poslovanje Preduzeća koje gazduje i upravlja šumama u velikoj meri podleže javnom posmatranju i duboko je ukorenjeno u društveni sistem vrednosti i normi.

foto: Vojvodina šume

Pred šumarstvo se stalno postavljaju novi zahtevi od šire društvene zajednice, koji se moraju uzeti u obzir prilikom planiranja i sprovođenja aktivnosti u šumi. U Evropi su ti zahtevi doveli do velikih promena u planiranju gazdovanja šumama i šumskim zemljištem, kao i drugim ekosistemima, a JP „Vojvodinašume“, se uspešno prilagođava takvim izazovima.

foto: Vojvodina šume

Nakon završetka vegetacionog perioda, i kada opadne lišće sa sadnica listopadnih vrsta drveća, počinje nova sezona pošumljavanja u JP „Vojvodinašume“. Ove godine će potreban sadni materijal biti proizveden u 14 od ukupno 15 rasadnika Preduzeća.

- Planirano je da se ukoliko uslovi na terenu dozvole, obnova šuma izvrši na površini od oko 1.342 hektara, a nove šume će biti zasađene na oko 139 hektara. Za ovaj posao biće obezbeđeno ukupno oko 849.390 kvalitetnih jednogodišnjih i dvogodišnjih sadnica. Kao i do sada, najviše će biti posađeno sadnica topole (498.680), vrbe (123.430), poljskog jasena (123.000), hrasta lužnjaka (55.000), crnog bora (24.520), bagrema (20.000) i crnog oraha (4.760). Za obnovu šuma hrasta lužnjaka, i podizanje novih šuma setvom semena ove plemenite vrste tvrdih lišćara, biće potrebno oko 185.500 kilograma žira – kažu iz JP „Vojvodinašume“.

foto: Vojvodina šume

Pored pripremljene površine i kvalitetnog repro materijala, potrebno je obezbediti i radnu snagu od koje u velikoj meri na kraju zavisi da li će uspeh pošumljavanja biti dobar, ili će naredne sezone uslediti popunjavanje, pa i ponovno pošumljavanje na lokalitetima gde je opstalo manje od 50% sadnica. Nažalost, zbog zabrane zapošljavanja novih radnika poslednjih godina sa jedne, i male naknade za angažovanje povremene radne snage po ugovoru za usluge sa druge strane, realno je za očekivati da će kvalitet sadnje biti usko grlo.

foto: Vojvodina šume

- Javno preduzeće „Vojvodinašume“, već tradicionalno u medijima promoviše značaj pošumljavanja, očekujući podršku svih zainteresovanih subjekata koji prepoznaju ovu aktivnost kao jednu od najvažnijih za očuvanje zdravih uslova za život. Ovaj inače sezonski posao, u direktnoj je zavisnosti od vremenskih uslova, tako da za relativno kratak period treba obezbediti dovoljan broj kvalitetnih radnika, u tom smislu, uključivanje volontera ima ogroman značaj. Nadamo se da će nam vremenske prilike u narednoj sezoni biti saveznici, da će padavina biti dovoljno i sa pravilnim rasporedom, kako bi bar sušenje sadnica u kulturama i plantažama zbog izostanka vlage u zemljištu bilo svedeno na minimum – kažu u ovom preduzeću.

D.G.

Prijavite se na newsletter.

Svakog dana besplatan pregled vesti na vaš e-mail.

* Obavezna polja