Prikaži najnovije vesti
RGZ, Republički geodetski zavod, Foto: rgz.gov.rs
U osam centralnih beogradskih službi za katastar

KREĆE PILOT PROJEKAT: Rotacija službenika u Geodetskom zavodu

Beograd 6

BEOGRAD - Direktor Republičkog geodetskog zavoda Borko Drašković najavio je da se sutra u osam centralnih beogradskih službi za katastar, pokreće pilot projekat rotacije državnih službenika pravne struke na rukovodećim pozicijama.

Projekat je definisan na osnovu pozitivnog međunarodnog iskustva o primeni rotacije zaposlenih u istom hijerarhijskom nivou i platnom razredu. Ukoliko pilot projekat ostvari željene rezultate, na nivou celog RGZ-a bi se povećala transparentnost, pozdanost i dostupnost podataka katastra, a rokovi za rešavanje predmeta bi se skratili, navodi se u saostenju Geodetskog zavoda.

Potrebno je utvrditi da li Republički geodetski zavod ima kapacitet da uvede upravljanje po uzoru na korporativno organizovane katastare u Velikoj Britaniji i Holandiji. Svetska banka podržava takav pravac razvoja kroz projekat kojim se finansira tehničko-tehnološki i institucionalni razvoj RGZ-a.

Službenici pravne struke će razmeniti znanja i iskustvo sa kolegam u novoj službi. Cilj je da se ostvari jednoobraznost u postupanju i primeni katastarske prakse. Rotacija zaposlenih primenjuje se u organizacijama koje prikupljaju i upravljaju osetljivim informacijama, kao što su katastri, banke ili druge finansijske institucije, a jedan od ciljeva je prevencija mogućnosti da zaposleni koriste svoju radnu poziciju radi sticanja protivpravne koristi.

Menadžment RGZ je pažljivo pratiti rezultate projekta i efekte rotacije, jer međunarodno iskustvo pokazuje da zaposlenima nije lako da izađu iz zone komfora rada u timu u kome su već uspostavljene prijateljske veze. Promena okruženja doprineće većoj fleksibilnosti državnih službenika, efikasnosti rada i povećanju poverenja građana u pouzdanost i kvalitet rada katastra, ističe se u saopštenju.

(Foto: rgz.gov.rs)

Pratite KURIR na VIBERU: http://chats.viber.com/kurir