Kontakt

ADRESA REDAKCIJE

Vlajkovićeva 8, 11000 Beograd,
Republika Srbija

Redakcija i dopisnički servis
+381 11 63 57 100


webredakcija@kurir-info.rs


.............................................

Marketing

+381 (0) 11 /63 57 175 
Email: ana.markovic@adriamedia.rs

filip.ivanovic@adriamedia.rs

Prodaja

Tel: +381 11 6357 078
Email: g.gucu@adriamedia.rs