01:02

"ONI BI TREBALO DA PRIČAJU O MIRU, A IMAJU OVU SITUACIJU" Marinković analizira: Lideri bi trebalo da obrate pažnju da efikasnost