Najnovije vesti

Marketing

Adria Media Group d.o.o.

Vlajkovićeva 8/I, 11000 Beograd

Web Advertising:


ADVERTISING

Email: advertising@adriamedia.rs
Tel: +381 11 6357 071

Advertising Director

Mirjana Beljinac-Kozma
mirjana.kozma@adriamedia.rs
Tel: +381 11 63 57 087

Advertising Manager

Branko Jovičić
branko.jovicic@adriamedia.rs
Tel: +381 11 63 57 071

Advertising Manager

Jelena Radiša
jelena.radisa@adriamedia.rs
Tel: +381 11 63 57 085

Advertising manager

Gordana Rajšić
ordana.rajsic@adriamedia.rs
Tel: +381 11 63 57 086

Advertising manager

Marinko Stojaković
marinko.stojakovic@adriamedia.rs
Tel: +381 11 44 20 469

Advertising Manager

Isidora Branković
isidora.brankovic@adriamedia.rs
Tel: +381 11 44 20 374

Advertising Assistant

Jelena Pušica Kresoja
jelena.pusica.kresoja@adriamedia.rs
Tel: +381 11 63 57 101

MARKETING

Email: marketing@adriamedia.rs

Marketing asistent

Kristina Kačar
krisitna.kacar@adriamedia.rs
Tel: +381 (0) 11 44 20 462

Brend menadžer

Darija Sušić
+381(0)11 6357 372

 

Cenovnik oglašavanja na www.kurir.rs i ostalim digitalnim AMG izdanjima.


Cenovnik oglašavanja u Kuriru i ostalim AMG štampanim izdanjima.