Najnovije vesti

Marketing

Adria Media Group d.o.o.

Vlajkovićeva 8/I, 11000 Beograd

Web Advertising:

ADVERTISING

 

 

Email: advertising@adriamedia.rs
Tel: +381116357-071

 

Advertising Director 

Mirjana Beljinac-Kozma

mirjana.kozma@adriamedia.rs

Tel: +381 (0) 11 / 63 57 087

 

Advertising Manager – Digital

Marko Prica: marko.prica@adriamedia.rs
Tel: +381 (0) 11 / 63 57 084

 

Advertising Manager – Digital
Marija Jocić: marija.jocic@adriamedia.rs
Tel: +381 (0) 11 / 63 57 078

 

Advertising Manager – Digital
Vladimir Ćurčić: vladimir.curcic@adriamedia.rs
Tel: +381 (0) 11 / 63 57 078

 

Advertising Manager – News
Branko Jovičić, branko.jovicic@adriamedia.rs
Tel: +381 (0) 11 / 63 57 071

 

Advertising Manager

Isidora Branković,  isidora.brankovic@adriamedia.rs

Tel: +381 (0) 11 / 44 20 374

 

Advertising Manager-Client service

Aleksandra Čolić, aleksandra.colic@adriamedia.rs

Tel: +381 11 6357 266

 

Advertising Manager – News

Jelena Radiša, jelena.radisa@adriamedia.rs

Tel: +381 11 63 57 085

 

Advertising manager – News izdanja

Gordana Rajšić, gordana.rajsic@adriamedia.rs 

Tel: +381 11 6357 086

 

MARKETING

Email: marketing@adriamedia.rs

 

Direktor marketinga

Ana Branković

ana.brankovic@adriamedia.rs

+381(0)11 6357 372

 

Brand Manager 

Marko Todorović, marko.todorovic@adriamedia.rs

Tel: +381 (0) 11 /44 20 462 

 

Cenovnik oglašavanja na www.kurir.rs i ostalim digitalnim AMG izdanjima.


Cenovnik oglašavanja u Kuriru i ostalim AMG štampanim izdanjima.