UŽIVO DAN 124 POROŠENKOV MIR: Ubijeno 9 graničara, pucaju i za primirje ne haju

  • Mirovni plan od 15 tačaka predviđa garancije bezbednosti za sve učesnike pregovora, oslobađanje od krivične odgovornosti za one koji su položili oružje a nisu počinili teška krivična dela i oslobađanje talaca
  • Mirovni plan od 15 tačaka predviđa garancije bezbednosti za sve učesnike pregovora, oslobađanje od krivične odgovornosti za one koji su položili oružje a nisu počinili teška krivična dela i oslobađanje talaca