Najnovije vesti

Konkurs za nabavku repromaterijala u poljoprivrednoj proivodnji
Foto: Garancijski fond

Konkurs za nabavku repromaterijala u poljoprivrednoj proivodnji

Biznis
15:56h

Osnovni cilj izdavanja garancija Garancijskog fonda AP Vojvodine je stvaranje preduslova za lakši pristup kreditnim linijama banaka, pod povoljnijim uslovima u odnosu na tržišne, a koje su namenjene za kreditiranje, privrednim društvima (mikro, malim i srednjim), preduzetnicima, zemljoradničkim zadrugama i registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, radi obezbeđenja nedostajućih finansijskih sredstava za nabavku repromaterijala u poljoprivrednoj proivodnji (semenska roba, đubrivo, zaštitna hemijska sredstva, gorivo, stočna hrana i ostali repromaterijal u poljoprivredi) Pravo učešća na Konkursu imaju privredna društva (mikro, mala i srednja), preduzetnici, zemljoradničke zadruge i registrovana poljoprivredna gazdinstva, koji ispunjavaju sledeće uslove: - Privredna društva (mikro, mala i srednja), zemljoradničke zadruge i preduzetnici: • Poslovno sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine; • Podržani projekat mora biti realizovan na teritoriji AP Vojvodine; • Nema dospelih neizmirenih obaveza prema Banci i Fondu; • Ostali minimalni uslovi definisani aktima poslovne politike Banke i Fonda i uslovima koji su navedeni u konkretnom Konkursu.

- Fizička lica - nosioci registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, moraju da ispunjavaju i sledeće minimalne uslove: • Prebivalište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine; • Otvoren namenski tekući račun u poslovnoj banci i prijavljen Upravi za agrarna plaćanja kao namenski tekući račun registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

Po ovom Konkursu garantovaće se za kredite odobrene za finansiranje nabavke: - semenska roba, - đubrivo, - zaštitna hemijska sredstva, - gorivo, - stočna hrana i ostali repromaterijal u poljoprivredi

Učesnici konkursa svoju zainteresovanost za odobrenje kredita i izdavanje garancija izražavaju putem podnošenja Prijave na Konkurs za odobravanje garancije.

Fond će odobravati garancije za kredite odobrene u dinarima ili denominiranim u EUR-ima u skladu sa poslovnom politikom Banke i Fonda, na iznos do 100 % ukupnog potraživanja Banke po kreditu (glavni dug uvećan za redovnu kamatu i eventualnu zateznu kamatu). Banka i Fond će odobravati kredite u dinarima ili denominiranim u EUR-ima i izdavati garancije pod sledećim uslovima:

• Iznos kredita: od minimalno 3.000,00 EUR i maksimalno 100.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u korišćenje ili od minimalno 300.000,00 RSD i maksimalno 12.000.000,00 RSD. • Nominalna kamatna stopa: u dogovoru sa poslovnom Bankom; • Rok otplate kredita: do 36 meseci, uz ugovornu obavezu godišnje revizije poslovanja klijenta (12 meseci od puštanja u tečaj) sa obavezom izmirenja revolving kredita u iznosu od 70% ukupnog duga u banci, 15 dana pre godišnjeg monitoringa. U slučaju da je procena (monitoring) negativna, kredit dospeva u celosti i klijent je dužan da izmiri sve obaveze po dospelom kreditu; • Puštanje kredita u korišćenje: vrši se sa računa Banke uz profakture kao kontrole namene, po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u korišćenje; • Otplata kredita: u jednakim mesečnim i tromesečnim anuitetima/ratama u dogovoru sa Bankom. Klijent može ugovoriti i revolving opciju kredita. Kredit se odobrava u dinarima ili u dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu NBS na dan otplate;

Prijavu na Konkurs, neophodnu dokumentaciju i sve dodatne informacije o ovoj konkursnoj liniji mogu se dobiti na zvaničnoj prezentaciji Fonda www.garfond.rs ili pozivanjem broja 021 489 37 00 ili u prostorijama Fonda u Novom Sadu, Hajduk Veljkova 11 (Master centar Novosadskog Sajma).

Promo tekst

Prijavite se na newsletter.

Svakog dana besplatan pregled vesti na vaš e-mail.

* Obavezna polja