Tasovac potpisao Traduki projekat: Piscima i prevodiocima 620.000 evra!

  • Prema njegovim rečima, taj fond služi kao podrška, ne samo za prevođenje, već i za rezidencijalne boravke pisaca i prevodilaca u drugim zemljama, kao i za nastupe na međunarodnim književnim manifestacijama
  • Prema njegovim rečima, taj fond služi kao podrška, ne samo za prevođenje, već i za rezidencijalne boravke pisaca i prevodilaca u drugim zemljama, kao i za nastupe na međunarodnim književnim manifestacijama
  • Prema njegovim rečima, taj fond služi kao podrška, ne samo za prevođenje, već i za rezidencijalne boravke pisaca i prevodilaca u drugim zemljama, kao i za nastupe na međunarodnim književnim manifestacijama
  • Prema njegovim rečima, taj fond služi kao podrška, ne samo za prevođenje, već i za rezidencijalne boravke pisaca i prevodilaca u drugim zemljama, kao i za nastupe na međunarodnim književnim manifestacijama
  • Prema njegovim rečima, taj fond služi kao podrška, ne samo za prevođenje, već i za rezidencijalne boravke pisaca i prevodilaca u drugim zemljama, kao i za nastupe na međunarodnim književnim manifestacijama
  • Prema njegovim rečima, taj fond služi kao podrška, ne samo za prevođenje, već i za rezidencijalne boravke pisaca i prevodilaca u drugim zemljama, kao i za nastupe na međunarodnim književnim manifestacijama
  • Prema njegovim rečima, taj fond služi kao podrška, ne samo za prevođenje, već i za rezidencijalne boravke pisaca i prevodilaca u drugim zemljama, kao i za nastupe na međunarodnim književnim manifestacijama