Najnovije vesti

DALIBOR JEVTIĆ: Povratnicima na Kosovu i Metohiji 500.000 evra manje
Foto: Nemanja Pančić

DALIBOR JEVTIĆ: Povratnicima na Kosovu i Metohiji 500.000 evra manje

Lični stav

Do sada odobren 161 zahtev za izgradnju kuća u povratničkim sredinama i da su 243 u fazi odobrenja

Novim predlogom kosovskog budžeta sredstva namenjena Ministarstvu za povratak i zajednice manja su za 500.000 evra, što će dodatno uticati na naše planove i projekte sa EU, kao i na IPA projekte koji su nam već odobreni.

Podsećam da je do sada odobren 161 zahtev za izgradnju kuća u povratničkim sredinama i da su 243 u fazi odobrenja, pa će umanjenje novčanih sredstava u budžetu namenjenih ministarstvu imati uticaj na izgradnju kuća za povratnike.

Podsetio bih i na već započete projekte u kojima Ministarstvo za povratak i zajednice učestvuje sa udelom većim od milion i po evra.

Pokušaćemo da i preko Skupštine i Vlade korigujemo projektovana sredstva budžeta za Ministarstvo za povratak i zajednice.