Najnovije vesti

DODIK, ČOVIĆ I IZETBEGOVIĆ USLAGLASILI DELOVANJE NA NIVOU BiH: Ovo su 10 principa za formiranje vlasti!
Foto: Screenshot

DOGOVORENO

DODIK, ČOVIĆ I IZETBEGOVIĆ USLAGLASILI DELOVANJE NA NIVOU BiH: Ovo su 10 principa za formiranje vlasti!

Bosna i Hercegovina

Lideri SNSD, HDZ i SDA Milorad Dodik, Dragan Čović i Bakir Izetbegović usaglasili su 10 principa za formiranje vlasti na nivou BiH, a prvi od njih je poštovanje i sprovođenje Opšteg okvirnog sporazum za mir i njegovih 11 aneksa uključujući i Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i osnovnim slobodama.

Izvor je naglasio da se drugi princip odnosi na poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta BiH kao elemenata njenog međunarodnog subjektiviteta, što je najbolji garant održivosti mira i stabilnosti uz poštovanje Dejtonske ustavne strukture.

 

Treći princip odnosi se na nastavak integracionih procesa u skladu sa Ustavom i zakonima, usklađujući stavove i interese svih nivoa vlasti u BiH.

Lideri su usaglasili da je neophodno implementirati sve presude domaćih i evropskih sudova koje se odnose na Izborni zakon BiH kako bi se osigurala ustavna i institucionalna ravnopravnost konstitutivnih naroda i građana te njihovo legitimno predstavljanje na teritoriji cele BiH, a u skladu sa Ustavom BiH.

"U institucijama na svim nivoima vlasti obezbediti zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih u skladu sa ustavima, a izbor i imenovanja vršiti prema kriterijumu dokazane kompetentnosti kandidata. Usvojiti zakone i sprovesti mere potrebne za sprečavanje i eliminaciju diskriminacije na osnovu etničke, verske, ideološke ili druge pripadnosti i za osiguranje ravnopravnosti u ostvarivanju prava na zapošljavanje, školovanje, socijalnu i zdravstvenu zaštitu," peti je princip koji su usaglasili lideri SNSD, HDZ i SDA.

 

Šesti princip predviđa da se kroz mehanizam koordinacije procesa evropskih integracija u BiH intezivno radi na usklađivanju domaćeg zakonodavstva sa pravnom regulativom EU s ciljem ispunjavanja potrebnih uslova za pristupanje BiH EU, a socijalno-ekonomskim reformama usmeriti se na rešavanje životnih pitanja u BiH.

U procesu napretka BiH ka članstvu u EU potrebno je postepeno stvoriti uslove da institucije BiH preuzmu puni suverenitet i da se završi mandat OHR-a u BiH.

 

Izvor navodi da sedmi princip predviđa da se ubrzanom izgradnjom transportne, energetske i digitalne infrastrukture, koja je od strateškog interesa za BiH i region, pospeši privredni razvoj.

U osmom principu se navodi da je potrebno intenzivno sprovoditi mere koje će osigurati održivi povratak prognanih i raseljenih lica, a deveti princip predviđa da se obezbedi nezavisnost i kompetentnost institucija pravne države za nastavak efikasne borbe protiv svih oblika ekstremizma, organizovanog kriminala i korupcije.

 

"Nastaviti izgradnju dobrosusedskih odnosa sa Hrvatskom, Srbijom i Crnom Gorom, uz rešavanje otvorenih pitanja na principima reciprociteta, međusobnog uvažavanja i poštovanja međunarodnog prava", navodi se u desetom principu za formiranje vlasti na nivou BiH, koje su usaglasili lideri SNSD, HDZ i SDA.

U usaglašenoj izjavi o principima za formiranje vlasti na nivou BiH navodi se da su trojica lidera svesni odgovornosti prema narodima i građanima BiH, konstatujući da dosadašnji napredak nije dovoljan sa stanovišta potreba stanovništva, ali da predstavlja dobar temelj za dalje političke, ekonomske i društvene reforme i razvoj BiH, kao najbolji odgovor na negativne demografske trendove i odlazak mladih, kao i na potrebe izgradnje, stabilnog, ekonomski prosperitetnog i socijalno pravednog društva jednakih šansi.

 

"Spremni smo da formiramo i obezbedimo stabilno funkcionisanje vlasti u BiH koja će nastaviti sprovođenje neophodnih zakonodavnih, socijalno-ekonomskih i društvenih reformi koje će se prioritetno usmeriti na rešavanje svakodnevnih životnih pitanja građana, te ponuditi odgovorno upravljanje, vladavinu prava, sigurnost i prosperitet", navodi se u usaglašenoj izjavi Dodika, Čovića i Izetbegovića.

 

Kurir.rs/ RTRS

Foto: Printscreen/ Youtube

 

 

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...