Najnovije vesti

OBAVEZNO IZMIRITE OVU OBAVEZU, ROK ISTIČE 5. APRILA: Objavljeno VAŽNO obaveštenje za građane Srbije
Foto: Shutterstock

objavljeni rokovi

OBAVEZNO IZMIRITE OVU OBAVEZU, ROK ISTIČE 5. APRILA: Objavljeno VAŽNO obaveštenje za građane Srbije

Biznis
11:05h

Poreska uprava Srbije objavila je rokove za izmirenje poreskih obaveza tokom aprila.

Poreska uprava Srbije objavila je kalendar poreskih obaveza za mart, prema kome rok za prve obaveze ističe 5. aprila.

Do 05. 04. 2023. godine

- Dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu. Obaveštenje se dostavlja na Obrascu OZU - Obaveštenje o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa.

- Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec i uplata sredstava. Izveštaj se dostavlja na Obrascu IOSI - Izveštaj o izvršavanju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Do 10. 04. 2023. godine

- Podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP-PPNO - Poreska prijava poreza na premije neživotnih osiguranja.

- Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV. Prijava se podnosi na Obrascu PP PDV - Poreska prijava za porez na dodatu vrednost.

Do 18. 04. 2023. godine

- Plaćanje akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec.

- Podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa od strane preduzetnika, preduzetnika poljoprivrednika i preduzetnika drugo lice za utvrđivanje poreza za 2022. godinu. Prijava se podnosi na Obrascu PPDG-1S - Poreska prijava za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti. Uz poresku prijavu podnosi se i Obrazac PB 2 - Poreski bilans obveznika poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti i prateći obrasci uz poreski bilans.

- Plaćanje razlike poreza na prihod od samostalne delatnosti utvrđene po konačnom obračunu za 2022. godinu, po podnetoj poreskoj prijavi.

- Plaćanje poreza na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga za I kvartal 2023. godine.

- Plaćanje doprinosa na prihode od obavljanja samostalne delatnosti za prethodni mesec.

- Plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere za prethodni mesec.

- Podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP OD-O - Poreska prijava o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva.

- Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP PDV - Poreska prijava za porez na dodatu vrednost.

- Podnošenje obrasca PID PDV 1 za mart mesec ako je u martu mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo.

- Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prvo tromesečje 2023. godine. Prijava se podnosi na Obrascu PP PDV - Poreska prijava za porez na dodatu vrednost.

- Podnošenje obrasca PID PDV 1 za prvo tromesečje ako je obveznik u prvom tromesečju ispunio jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo.

- Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec.

- Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca.

- Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec, na Obrascu PP OA.

- Podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec na Obrascu PP OAEL i plaćanje akcize

Do 28. 04. 2023.

- Plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. dana u mesecu.

Kurir.rs/Alo

Prijavite se na newsletter.

Svakog dana besplatan pregled vesti na vaš e-mail.

* Obavezna polja