Najnovije vesti

SKUPŠTINA GRADA: Počela sednica o budžetu za 2016. godinu
Foto: Marina Lopičić

Zaseda beogradski parlament

SKUPŠTINA GRADA: Počela sednica o budžetu za 2016. godinu

Beograd
BEOGRAD - Beogradski parlament raspravljaće danas o budžetu grada za 2016. godinu, koji će, kako je predviđeno Nacrtom odluke o budžetu, iznositi 97,215 milijardi dinara.

U ukupnim sredstvima gradske kase, prihodi i primanja budžeta učestvovaće sa 91,061 milijardi dinara, preneta sredstva iz prethodnih godina činiće 5,1 milijardu, dok će sopstveni prihodi ustanova iz nadležnosti Grada iznositi 1,05 milijardi dinara. Gradske vlasti računaju da će ukupni prihodi i primanja po osnovu prodaje nefinansijske imovine dogodine iznositi 86,58 milijardi dinara, dok će ukupni izdaci dostići 90,46 milijardi dinara, što daje fiskalni deficit od 3,88 milijardi dinara.

Potrebna sredstva za finansiranje budžetskog deficita od 3,88 milijardi dinara i za otplatu glavnice duga domaćim i stranim kreditorima, u iznosu od 6,74 milijarde dinara, Grad će obezbediti prodajom svoje finansijske imovine, zaduživanjem u iznosu od 5,52 milijarde i iz suficita prenetog iz prethodnih godina od 5,10 milijardi.

Nacrtom odluke se takođe predviđa zaduživanje Grada kod inostranih banaka u iznosu od 44,2 miliona evra, i to kod EBRD-a za 32,7 miliona evra za finansiranje unapređenja beogradskog javnog prevoza i saobraćajne infrastukture, a kod Evropske investicione banke za 11,5 miliona evra za finansiranje izgradnje mosta preko Save.

Odbornici će raspravljati i o obimu sredstava za vršenje poslova grada i gradskih opština i utvrđivanju prihoda koji pripadaju gradu, odnosno gradskim opštinama u 2016. godini, kao i o finansiranju programa, projekata i aktivnosti korisnika sredstava budžeta Grada u 2017. i 2018. godini.

Pred odobornicima će se naći i izmene odluka o lokalnim komunalnim taksama, o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava javne svojine Grad Beograd i o boravišnoj taksi.Odbornici će razmatrati Predlog odluke o određivanju spratnosti o zonama za objekte koji se nalaze u postupku ozakonjenja, Predlog programa uređivanja i dodele građevinskog zemljišta za 2016. godinu, kao i predloge rešenja o davanju saglasnosti na programe poslovanja za 2016. godinu pojedinih gradskih komunalnih preduzeća.

Na dnevnom redu su i Predlozi programa razvoja sporta u gradu od 2016. do 2018. godine, akcionog plana zapošljavanja za 2016. i odluke o uređivanju zemljišta i načinu i postupku obračuna i plaćanja doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta u okviru projekta "Beograd na vodi". Odbornici će razmatrati izmene Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite, Odluke o utvrđivanju kategorija korisnika koji plaćaju subvencionisanu cenu komunalnih usluga, kao i izmene Odluke o radnom vremenu zanatstva i trgovine na teritoriji grada.

Odbornici će razmatrati Predlog odluke o određivanju zona na teritoriji grada i nekoliko planova detaljne regulacije.Po skraćenom postupku odlučivaće se o razrešenju i imenovanju članova upravnih i nadzornih odbora u jednom broju preduzeća i ustanova čiji je osnivač Grad, kao i članova školskih odbora u jednom broju osnovnih i srednjih škola.

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...