(FOTO VIDEO) POČASNA PALJBA I DEFILE ORKESTRA GARDE: Ovako je Vojska Srbije otvorila Dane Beograda

 • <p>BEOGRAD - <span style="line-height: 1.5;">Počasnom paljbom, sa tri plotuna iz pet artiljerijskih oruđa, Garda Vojske Srbije je, sa Savske terase na Kalemegdanu, označila početak manifestacije "Dani Beograda", koja se u srpskoj prestonici organizuje od 2003. godine.</span></p>
 • <p>BEOGRAD - <span style="line-height: 1.5;">Počasnom paljbom, sa tri plotuna iz pet artiljerijskih oruđa, Garda Vojske Srbije je, sa Savske terase na Kalemegdanu, označila početak manifestacije "Dani Beograda", koja se u srpskoj prestonici organizuje od 2003. godine.</span></p>
 • <p>BEOGRAD - <span style="line-height: 1.5;">Počasnom paljbom, sa tri plotuna iz pet artiljerijskih oruđa, Garda Vojske Srbije je, sa Savske terase na Kalemegdanu, označila početak manifestacije "Dani Beograda", koja se u srpskoj prestonici organizuje od 2003. godine.</span></p>
 • <p>BEOGRAD - <span style="line-height: 1.5;">Počasnom paljbom, sa tri plotuna iz pet artiljerijskih oruđa, Garda Vojske Srbije je, sa Savske terase na Kalemegdanu, označila početak manifestacije "Dani Beograda", koja se u srpskoj prestonici organizuje od 2003. godine.</span></p>
 • <p>BEOGRAD - <span style="line-height: 1.5;">Počasnom paljbom, sa tri plotuna iz pet artiljerijskih oruđa, Garda Vojske Srbije je, sa Savske terase na Kalemegdanu, označila početak manifestacije "Dani Beograda", koja se u srpskoj prestonici organizuje od 2003. godine.</span></p>
 • <p>BEOGRAD - <span style="line-height: 1.5;">Počasnom paljbom, sa tri plotuna iz pet artiljerijskih oruđa, Garda Vojske Srbije je, sa Savske terase na Kalemegdanu, označila početak manifestacije "Dani Beograda", koja se u srpskoj prestonici organizuje od 2003. godine.</span></p>
 • <p>BEOGRAD - <span style="line-height: 1.5;">Počasnom paljbom, sa tri plotuna iz pet artiljerijskih oruđa, Garda Vojske Srbije je, sa Savske terase na Kalemegdanu, označila početak manifestacije "Dani Beograda", koja se u srpskoj prestonici organizuje od 2003. godine.</span></p>
 • <p>BEOGRAD - <span style="line-height: 1.5;">Počasnom paljbom, sa tri plotuna iz pet artiljerijskih oruđa, Garda Vojske Srbije je, sa Savske terase na Kalemegdanu, označila početak manifestacije "Dani Beograda", koja se u srpskoj prestonici organizuje od 2003. godine.</span></p>
 • <p>BEOGRAD - <span style="line-height: 1.5;">Počasnom paljbom, sa tri plotuna iz pet artiljerijskih oruđa, Garda Vojske Srbije je, sa Savske terase na Kalemegdanu, označila početak manifestacije "Dani Beograda", koja se u srpskoj prestonici organizuje od 2003. godine.</span></p>
 • <p>BEOGRAD - <span style="line-height: 1.5;">Počasnom paljbom, sa tri plotuna iz pet artiljerijskih oruđa, Garda Vojske Srbije je, sa Savske terase na Kalemegdanu, označila početak manifestacije "Dani Beograda", koja se u srpskoj prestonici organizuje od 2003. godine.</span></p>
 • <p>BEOGRAD - <span style="line-height: 1.5;">Počasnom paljbom, sa tri plotuna iz pet artiljerijskih oruđa, Garda Vojske Srbije je, sa Savske terase na Kalemegdanu, označila početak manifestacije "Dani Beograda", koja se u srpskoj prestonici organizuje od 2003. godine.</span></p>
 • <p>BEOGRAD - <span style="line-height: 1.5;">Počasnom paljbom, sa tri plotuna iz pet artiljerijskih oruđa, Garda Vojske Srbije je, sa Savske terase na Kalemegdanu, označila početak manifestacije "Dani Beograda", koja se u srpskoj prestonici organizuje od 2003. godine.</span></p>
 • <p>BEOGRAD - <span style="line-height: 1.5;">Počasnom paljbom, sa tri plotuna iz pet artiljerijskih oruđa, Garda Vojske Srbije je, sa Savske terase na Kalemegdanu, označila početak manifestacije "Dani Beograda", koja se u srpskoj prestonici organizuje od 2003. godine.</span></p>
 • <p>BEOGRAD - <span style="line-height: 1.5;">Počasnom paljbom, sa tri plotuna iz pet artiljerijskih oruđa, Garda Vojske Srbije je, sa Savske terase na Kalemegdanu, označila početak manifestacije "Dani Beograda", koja se u srpskoj prestonici organizuje od 2003. godine.</span></p>