Najnovije vesti

Nevena Petrušić za Kurir: Daleko smo od tolerantne zemlje
Foto: Aleksandar Jovanović

OCENA: Sumiranje na kraju mandata

Nevena Petrušić za Kurir: Daleko smo od tolerantne zemlje

Društvo
Najdiskriminisaniji u Srbiji i dalje su žene i Romi, osobe sa invaliditetom i siromašni

BEOGRAD - Neveni Petrušić 5. maja ističe petogodišnji mandat na mestu poverenice za zaštitu ravnopravnosti.Iako, prema zakonu, ima pravo na još jedan mandat, ona se ipak neće kandidovati. Kako kaže, odlazi zadovoljna postignutim.- Mislim da je sada vreme za novog poverenika, koji će energijom i entuzijazmom, koristeći sva zakonska ovlašćenja, nastaviti da ostvaruje misiju i viziju ove važne institucije.Šta smatrate najvećim uspehom u mandatu?- To što su ovoj instituciji postavljeni temelji, što su svi relevantni domaći i međunarodni faktori ocenili naš rad kao delotvoran i veoma važan u borbi protiv diskriminacije. Mali broj posvećenih ljudi zaposlenih u službi poverenika prethodnih pet godina ulagao je velike napore. Mislim da to što smo stvorili predstavlja oslonac u daljoj izgradnji antidiskriminacione prakse, ali i putokaz ka društvu ravnopravnih građana i građanki u kome se poštuju ljudska prava svakog pojedinca. Naravno da uvek može i bolje i više, ali u datim uslovima i okolnostima mislim da se postiglo mnogo.A neuspehom?- Neuspeh, ako se može govoriti u tim kategorijama, predstavlja to što nam za pet godina nije obezbeđen adekvatan poslovni prostor, zbog čega smo bili prinuđeni da radimo sa trećinom kapaciteta. Umesto 60 zaposlenih, u kancelariji poverenika je 20.Jesmo li postali tolerantnije društvo u prethodnih pet godina? Gde danas ima najviše diskriminacije?- I pored zadovoljavajućeg pravnog okvira, diskriminacija u Srbiji još je široko rasprostranjena. Istraživanja govore da čak dve trećine građana smatra da je diskriminacija prisutna u našoj zemlji, da su najdiskriminisaniji žene i Romi, a zatim osobe sa invaliditetom, siromašne i starije osobe. Najveća etnička distanca postoji prema Albancima, Hrvatima, Bošnjacima i Romima, dok je najveća socijalna distanca prema LGBT populaciji i osobama koje žive sa HIV. Sve su ovo pokazatelji da je pred nama dug put ka uspostavljanju jednog istinski tolerantnog društva.(B. K.)

ZabrinjavajućeMUKE PRILIKOM ZAPOSLENJANa koju oblast društva se odnosi najveći broj pritužbi?- Na diskriminaciju u sferi rada i zapošljavanja, što je razumljivo, budući da je reč o egzistencijalnim pravima za koje su ljudi spremni da se bore. S druge strane, među onima za koje smo utvrdili da su izvršili diskriminaciju ubedljivo su najbrojniji državni organi i drugi organi javne vlasti.

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...