Najnovije vesti

DOSTA JE BILO ZASTRAŠIVANJA SRBIJE: Otkrivamo detalje još jedne krivične prijave protiv Vučićevića!
Foto: Marina Lopičić

Tužilaštvo na potezu

DOSTA JE BILO ZASTRAŠIVANJA SRBIJE: Otkrivamo detalje još jedne krivične prijave protiv Vučićevića!

Društvo

BEOGRAD - Aleksandar Rodić, vlasnik Adria Media Grupe i Kurira, podneo je juče krivičnu prijavu protiv urednika tabloida Informer Dragana J. Vučićevića zbog više krivičnih dela, među kojima su neovlašćeno prikupljanje ličnih podataka, ometanje pravde i trgovina uticajem.

 

Tekst krivične prijave možete pročitati u celosti

 

Protiv Dragana J. Vučićevića iz Beograda, glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista NZD Informer, zbog osnovane sumnje da je dana 21.11.2015. godine, gostujući na televiziji Pink u emisiji "Dobro jutro", svestan protivpravnosti dela sa umišljajem, svestan posledica dela, izvršio sledeće radnje:

 

1. NEOVLAŠĆENO PRIKUPLJAO LIČNE PODATKE o Aleksandru Rodiću, vlasniku Adria Media Grupe i Kurira, na taj način što je nepoznatim sredstvima pratio kretanje ošećenog do državne granice dana 20.11.2015. godine, te tu činjenicu saopštio javnosti, čime bi izvršio krivično delo neovlašćeno prikupljanje ličnih podataka iz člana 146 stav 2 KZ, kao i krivično delo iznošenje ličnih i porodičnih prilika iz člana 172 stav 3 KZ. Sloboda kretanja i privatnost oštećenog Aleksandra Rodića prestavlja njegovo osnovno ljudsko pravo,u koje se niko ne može mešati, te za koje javnost nema nikakav interes da zna.

 

2. OMETAO PRAVDU I VRŠENJEM PRITISKA NA JAVNOG TUŽIOCA koji u nepoznatom predmetu proverava neutemeljene tvrdnje Miroslava Bogićevića koje je javnosti takode prezentovao prijavljeni, a koje predstavljaju ozbiljnu klevetu učinjenu na teret oštecenog. Radnja izvršenja ovog krivičnog dela sastoji se u konstalaciji prijavljenog da je tužilac mogao u roku od par sati izvršiti ovu proveru i da bi to bilo sprovedeno u svakom drugom slučaju, čime bi prijavljeni izvršio krivično delo ometanje pravde iz člana 336 stav 2 KZ. Na ovaj način, prijavljeni je i povredio tajnost istražnog postupka i time značajno otežao njegovo sprovođenje, čime bi izvršio krivično delo iz člana 337 KZ.

 

3. TRGOVAO UTICAJEM na taj način što je koristeći svoj društveni položaj, pozvao svog prijatelja, Andreja Vučića kako bi ovaj kontaktirao svog brata, a predsednika Vlade Republike Srbije Aleksandra Vučića, u svrhu posredovanja da se ne izvrši službena radnja koja bi se morala izvršiti a to je diplomatska poseta predsednika Vlade Republike Srbije Narodnoj Republici Kini, čime bi prijavljeni izvršio krivično delo trgovina uticajem iz člana 336 stav 3 KZ.

 

4. POKUŠAO DA SPREČI službeno lice predsednika Vlade Republike Srbije Aleksandra Vučića da vrši službenu dužnost na taj način što je izneo netačne tvrdnje da će se u slučaju da Aleksandar Vučić otputuje u diplomatsku posetu Narodnoj Republici Kini, desiti državni udar. Tom prilikom je prijavljen i uvredio službeno lice korišćenjem izraza "budala", čime bi prijavljeni izvršio krivično delo sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje iz člana 322 stav 2 KZ.

 

5. IZAZIVAO PANIKU I NERED, iznošenjem lažnih vesti i tvrđenja da se u Srbiji sprovodi državni udar,u nameri da značajnije omete sprovođenje odluka državnih organa, sa ciljem da predsednik Vlade Republike Srbije ne ode u diplomatsku posetu Narodnoj Republici Kini, čime bi prijavljeni izvršio krivično delo izazivanje panike i nereda iz člana 343 KZ.

 

6. UGROZIO SIGURNOST oštećenog Aleksandra Rodića, vlasnikA Adria Media Grupe i Kurira, stvaranjem atmosfere linča i netrpeljivosti, ali i sigurnost novinara zaposlenih u dnevnom listu Kurir, na taj način što se govorom mržnje, vređanjem i kršenjem osnovnih ljudskih prava oštećenog nasilnički ponašao, čime bi izvršio krivično delo nasilničko ponašanje 334 stav 2 KZ.

 

SPREČAVAO PREDSEDNIKA VLADE U IZVRŠENJU ODLUKA!

 

Ove radnje prijavljeni je izvršio u nameri da predsednika Vlade Aleksandra Vučića spreči u izvršenju odluke da se Narodnoj Republici Kini izvrši diplomatska poseta, a da se pri tom nanese šteta Aleksandru Rodiću i dnevnom listu Kurir, koji list je direktni konkurent dnevnom listu Informer, u vlasništvu prijavljenog, i koji takođe posluje na tržištu štampanih medija.

Osim neimovinske štete koja bi se ogledala u narušenoj časti i ugledu Aleksandra Rodića, vlasnika Adria Media Grupe i Kurira, motiv za izvršenje ovih krivičnih dela predstavlja i protivpravna imovinska korist izdavača dnevnog lista Informer, a koja bi nastupila kao posledica diskreditacije vlasnika i novinara Kurira, na taj način što bi kod potrošača na tržištu štampanih medija Informer ovim krivičnim delom preuzeo deo tržišta od strane Kurira.

 

Ovaj motiv proizilazi iz same izjave prijavljenog Dragana J. Vučičevića, koji je izričito istakao da će Informer do kraja godine imati najveći tiraž na tržištu štampanih medija.
Stoga, predlažemo da nadležno tužilaštvo nakon uvida u dokazni materijal koji se nalazi u prilogu ove prijave i prikupljanja obaveštenja, donese naredbu o sprovođenju istrage protiv prijavljenog i imenovanog sasluša, a posebno da preduzme sledeće dokazane radnje:

 

1. Pribavi mišljenje Komisije za zaštitu konkurencije o dozvoljenosti koncentracije između dva povezana društva koja posluju na različitom nivou tržišta medija, a to su televizija Pink i dnevni list Informer, odnosno informaciju da ta koncentracija nije prijavljena.

 

2. Pribavi nalaz i mišljenje veštaka medicinske struke iz reda neuopsihijatra, na okolnost da li prijavljeni pati od određenih duševnih bolesti koje eventualno isključuju krivično gonjenje, kao i nalaz i mišljenje veštaka iz reda toksikologa da li je prijavljeni sam sebe stavio u stanje privremene neuračunljivosti.

 

3. Pribavi mišljenje Saveta za štampu, NUNS-a i UNS-a o tome da li se radnje prijavljenog mogu smatrati radnjama koje su u skladu sa Kodeksom novinarske etike, zbog činjenice da se nelojalna konkurencija, odnosno povrede konkurencije u smislu Zakona o zaštiti konkurencije, a koje dovode do preraspodele tržišta zasnivaju i na povredi dobrih poslovnih običaja te etički dozvoljene prakse.

 

4. Pribavi potvrdu od autora teksta Sirovina, objavljenog u dnevnom listu Kurir dana 21.11.2015. godine, o izvoru informacija u tekstu, kako bi utvrdilo da li je tačna tvrdnja prijavljenog da je izvor informacija prilikom sačinjavanja teksta potpredsednica Vlade, Zorana Mihajlović.

 

5. Pribavi nalaz i mišljenje veštaka ekonometrijske struke o uzročno-posledičnoj vezi između radnji prijavljenog i povećanja tržišnog učešća dnevnog lista Informer na štetu dnevnog lista Kurir, kao i o visini štete nastale za izdavača Kurira.

 

6. Diplomatskim putem sasluša predstavnike CIA, odnosno, da ukoliko nađe da su tvrdnje o umešanosti CIA očigledno neosnovane, diplomatskim putem obavesti nadležnu službu SAD o ovim tvrdnjama kako bi se eventualno ova država mogla pojaviti kao oštećeni u ovom postupku.

 

7. Sasluša odgovorno lice N1 televizije.

 

8. Pribavi obaveštenja prikupljena od strane MUP RS po prijavi o ugroženoj sigurnosti građanina Aleksandra Rodića, vlasnika Adria Media Grupe i Kurira.

PREDLOZI ZA TUŽILAŠTVO

 

- Da se pribavi mišljenje Komisije za zaštitu konkurencije o dozvoljenosti koncentracije između Pinka i Informera
- Pribaviti mišljenje veštaka iz reda neuropsihijatara da li prijavljeni pati od određenih duševnih bolesti koje eventualno isključuju krivično gonjenje, kao i nalaz toksikologa
- Pribaviti mišljenje Saveta za štampu, NUNS i UNS o tome da li su ove radnje u skladu s Kodeksom novinarske etike
- Pribaviti mišljenje veštaka o visini štete nastale za izdavača Kurira
- Da se saslušaju predstavnici CIA
- Da se pribave obaveštenja prikupljena od strane MUP po prijavi o ugroženoj bezbednosti Rodića... 

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...