Najnovije vesti

NOVA SEDNICA: Pred poslanicima danas zakon o javnim preduzećima
Foto: Zorana Jevtić

Narodna skupština

NOVA SEDNICA: Pred poslanicima danas zakon o javnim preduzećima

Društvo
Direktori javnih preduzeća u Srbiji biraće se na javnom konkursu i neće moći da budu partijski funkcioneri, predviđeno je predloženim zakonom o javnim preduzećima, sa kojim će poslanici republičkog parlamenta danas započeti novu vanrednu sednicu u ovoj godini.

Predloženi zakon o javnim preduzećima je prva tačka šeste vanredne sednice, na kojoj je još 13 zakonskih predloga.

 

Vlada Srbije predložila je donošenje tog zakona po hitnom postupku, a on još predviđa da direktora javnog preduzeća imenuje Vlada, na period od četiri godine, na osnovu sprovedenog javnog konkursa, a moraće da ima završen najmanje četvorogodišnji fakultet, najmanje pet godina radnog iskustva i najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima kojim se javno preduzeće bavi.

 

Predlog zakona predviđa da direktor javnog preduzeća nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke.

 

Direktor javnog preduzeća se imenuje nakon javnog konkursa, koji sprovodi komisija od pet članova, od kojih dva imenuje vlada, jednog odbor Skupštine Srbije nadležan za poslove privrede, a jednog vlada za svako pojedinačno imenovanje direktora.

 

Direktor javnog preduzeća neće moći da ima zamenika, a mandat direktora prestaje istekom perioda na koji je imenovan, ostavkom i razrešenjem.

 

Period obavljanja funkcije vršioca dužnosti direktora ne može biti duži od jedne godine, a ista osoba ne može biti dva puta imenovana za vršioca dužnosti direktora.

 

Predloženi zakon predviđa i da Nadzorni odbor javnog preduzeća čiji je osnivač Srbija ima pet članova, koje imenuje vlada, na period od četiri godine.

 

Predviđeno je ukidanje izvršnog odbora javnog preduzeća, kao suvišnog kolektivnog organa, dok će direktor od zaposlenih birati izvršne direktore, njih najviše sedam.

 

Zakon predviđa i novčanu kaznu za odgovorno lice u javnom preduzeću od 50.000 do 150.000 dinara ukoliko javno preduzeće ne dostavi godišnji, odnosno trogodišnji program poslovanja u rokovima, utroši sredstva za određene namene iznad visine utvrđene tim programom ili ne dostavi tromesečni izveštaj u roku.

 

Kazne su predviđene i ukoliko javno preduzeće ne sprovodi usvojen godišnji, odnosno trogodišnji program poslovanja u delu koji se odnosi na zarade ili zapošljavanja, vrši isplatu zarada bez overe obrazaca ili ne objavi na internet stranici podatke.

 

Poslanici će na novoj sednici razmatrati još zakonske predloge o metrologiji, o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima i vodovima privrednog društva za proizvodnju i preradu čelika Železara Smederevo, o javnom zdravlju, o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kao i izmene zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala, o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama, o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

 

Na dnevnom redu je i potvrđivanje ugovora Srbije i Koreje o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak, Srbije i Luksemburga o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, sporazuma Srbije i Turske o vazdušnom saobraćaju i sporazuma Srbije i Kazahstana o međunarodnom drumskom saobraćaju.

 

Tu su još i potvrđivanje Protokola o izmenama i dopunama članova Evropskog sporazuma od 30. septembra 1957. godine o međunarodnom drumskom prevozu opasne robe i potvrđivanje sporazuma Srbije i Rusije o uzajamnoj zaštiti intelektualne svojine tokom bilateralne vojno-tehničke saradnje.

 

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...