Najnovije vesti

SRBI SVE DEPRESIVNIJI: Mentalni problemi šesti na listi najčešćih bolesti
Foto: Think

Zabrinjavajuće

SRBI SVE DEPRESIVNIJI: Mentalni problemi šesti na listi najčešćih bolesti

Društvo
00:00h

BEOGRAD - U svetu se danas obeležava Dan mentalnog zdravlja, a u Srbiji u ovom trenutku poremećaji mentalnog zdravlja spadaju među šest najčešćih nezaraznih bolesti.

Prema podacima Instituta za javno zdravlje Batut najčešće bolesti koje muče stanovništvo Srbije su: bolesti srca i krvnih sudova, maligni tumori, šećerna bolest, opstruktivna bolest pluća, povrede i trovanja, poremećaji mentalnog zdravlja.

U poslednjem Istraživanju zdravlja stanovništva Srbije navodi se da pro­ble­mi men­tal­nog zdra­vlja pred­sta­vlja­ju sve ve­ći jav­no­zdrav­stve­ni problem, te da iden­ti­fi­ka­ci­ja gru­pa sta­nov­ni­štva ko­je su u ri­zi­ku važna za krei­ra­nje pre­ven­tiv­nih pro­gra­ma.

Foto: Thinkstock
Foto: Thinkstock

Depresija je jedan od najrasprostranjenijih poremećaja, a pre­ma po­da­cim­a Svetske zdravstvene organizacije ona je če­tvr­ti naj­če­šci uzrok izostanka sa posla, a pro­ce­nju­je se da će do 2020. go­di­ne bi­ti na dru­gom me­stu.U Is­tra­ži­va­nju zdra­vlja sta­nov­ni­štva Sr­bi­je utvrđeno je da 4,1 odsto stanovnika pokazuje simptome depresije, a SZO procenjuje da u zemljama Evrope svaki 15 stanovnik ima simptome depresije.Simp­to­mi de­pre­si­je pri­sut­ni su u zna­čaj­no ve­ćem pro­cen­tu kod že­na (5,3 odsto) ne­go kod mu­ška­ra­ca (2,9 odsto), kao i u po­pu­la­ci­ji sta­rih i naj­si­ro­ma­šni­jih.

Osobe sa mentalnim problemima i dalje prati stigmatizacija, nisu uključeni u društveni život, a u okviru antistigma kampanje "Sve naše tajne", danas je predstavljeno istraživanje "Čega se mladi u Beogradu stide", Centra za edukaciju istraživanje i razvoj.Sprovedena je anketa među mladima tako što je svako od njih na parčetu papira podelio tajnu koju nikome nije rekao, a prema rečima Mie Popić ispostavilo se da su im svima tajne gotovo iste - osećaj stida, problemi sa samopouzdanjem, anksioznost, kontrola sopstvenih emocija, problematični porodični odnosi.

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

"Ideja ovog projekta je da mladima predočimo da nisu usamljeni u svom problemu, da i ostali imaju slične probleme", rekla je Popić na konferenciji za novinare i dodala da je primećeno da se mladi najmanje obraćaju straučnjacima kada imaju problem.

Psiholog Danijel Mešković kaže da u psihijatrijskim ustanovama postoje odeljenja za adolescente, ali da mladi imaju strah da se jave za pomoć, kao i da su lekari u zdravstvenom sistemu preopterećeni tako da imaju ograničeno vreme za svakog pacijenta."Naše ustanove nemaju pristup naklonjen mladima. Pokušaj da se napravi savetovališta na nivou domova zdravlja se ponovo vraćaju. Međutim, ljudi koji rade u savetovalištima, psiholozi, pedijatri, gionekolozi, čini mi se da su nedovoljno obučeni", kaže Mešković.

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Psiholozi u školama, kako kaže, kada ih pitate čime se bave odgovaraju da se bave papirologijom i formalnostima da nemaju vremena da se bave mladim ljudima.Mentalni problemi su svetski fenom, nastavlja on, i dodaje mnoga istraživanja po pokazala da se najmanje mentalnih problema javljaju u onim zajednicama gde postoji dobra društvena povezanost, gde postoji mreža psihološke podrške.

"Danas možemo videti društvo koje sedi u kafiću i svi gledaju u mobilne telefone", kaže Mešković i dodaje da među psiholoških problema raste broj osoba sa poremećajem ličnosti, jer smo u eri prebrzih promena, previše dešavanja, previše informacija.

Prijavite se na newsletter.

Svakog dana besplatan pregled vesti na vaš e-mail.

* Obavezna polja

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...