Najnovije vesti

Presude Višeg  suda u Beogradu
Foto: Profimedia

Presude Višeg suda u Beogradu

Društvo

Viši sud u Beogradu na održanoj glavnoj raspravi i zaključenoj na ročištu dana 10. 10. 2017. godine doneo je presudu:

1 / 15 Foto: Kurir

1. Dozvoljava se preinačenje tužbe u odnosu na tuženog trećeg reda Nemanju Pajića iz Beograda.

2. Obavezuje se tuženi prvog reda „Adria media group d.o.o.“ iz Beograda da tužiocu Nikoli Petroviću iz Beograda na ime naknade nematerijalne štete zbog duševnih bolova usled povrede časti i ugleda plati iznos od 100.000 dinara sa zateznom kamatom od 10. 10. 2017. godine do isplate u roku od osam dana.

3. Nalaže se tuženom trećeg reda Nemanji Pajiću iz Beograda kao odgovornom uredniku Kurir: najuticajnije dnevne novine Balkana da u pomenutim dnevnim novinama, do pravosnažnosti ove presude, istu objavi na istim stranama i u istom formatu navedenih dnevnih novina u kojima je objavljen predmetni tekst, u kojem su sadržane predmetne informacije, i to o svom trošku, bez komentara i odlaganja najkasnije u drugom broju navedenih dnevnih novina.

4. Odbija se tužbeni zahtev prvog reda „Adria media group d.o.o.“ iz Beograda tužiocu Nikoli Petroviću iz Beograda na ime nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova usled povrede časti i ugleda plati iznos od 400.000 dinara sa zakonskom zateznom kamatom od 10. 10. 2017. godine do isplate.

5. Odbija se tužbeni zahtev da tužena drugog reda Marija Kordić i tuženi četvrtog reda Vladimir Spasić, oboje iz Beograda, tužiocu Nikoli Petroviću na ime nematerijalne štete zbog pretrpljenih bolova usled povrede časti i ugleda solidarno plate 500.000 dinara sa zakonskom kamatom od 10.10. 2017. godine do isplate.

6. Obavezuje se tuženi prvog reda „Adria media group d.o.o.“ iz Beograda da tužiocu Nikoli Petroviću iz Beograda nadoknadi troškove postupka u iznosu od 52.700 dinara sa zateznom kamatom od 10. 10. 2017. godine u roku od osam dana.

7. Obavezuje se tužilac Nikola Petrović da tuženoj drugog reda Mariji Kordić i tuženom četvrtog reda Vladimiru Spasiću, oboje iz Beograda, naknadi troškove postupka u iznosu od 39.900 dinara sa zateznom kamatom od dana izvršnosti do isplate u roku od osam dana.

1 / 15 Foto: Kurir

Viši sud u Beogradu nakon održane glavne i javne rasprave dana 17. 10. 2017. godine doneo je presudu:

1. Delimično se usvaja tužbeni zahtev tužioca, pa se obavezuju tuženi „Adria media group d.o.o.“ iz Beograda, izdavač dnevnog lista Kurir: najuticajnije dnevne novine Balkana i Vladimir Spasić iz Beograda, novinar dnevnog lista: Kurir: najuticajnije dnevne novine Balkana, da tužiocu Nikoli Petroviću iz Beograda solidarno na ime naknade nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova zbog povrede časti i ugleda isplate iznos od 50.000 dinara sa zakonskom kamatom počev od 17. 10. 2017. godine pa do konačne isplate, a u roku od 15 dana od dana dostavljanja prepisa presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja.

2. Odbija se tužbeni zahtev tužioca Nikole Petrovića iz Beograda kojim je tražio da se obavežu tuženi „Adria media group d.o.o.“ iz Beograda, izdavač dnevnog lista Kurir: najuticajnije dnevne novine Balkana i Vladimir Spasić iz Beograda, novinar dnevnog lista Kurir: najuticajnije dnevne novine Balkana, da mu na ime naknade nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova zbog povrede časti i ugleda, pored iznosa dosuđenog stavom prvim izreke presude, solidarno isplate iznos od još 450.000 dinara, sa zakonskom kamatom na ovaj iznos počev od dana podnošenja tužbe, pa do konačne isplate, kao i u delu kojim je tražio da se ovi tuženi obavežu da mu na dosuđeni iznos naknade nematerijalne štete od 50.000 dinara isplate zakonsku zateznu kamatu počev od dana podnošenja tužbe pa do dana presuđenja 17. 10. 2017. godine - kao neosnovan.

3. Odbija se tužbeni zahtev tužioca Nikole Petrovića iz Beograda u delu u kojem je tražio da se obaveže tužena Marija Kordić iz Beograda, odgovorni urednik dnevnog lista Kurir: najuticajnije dnevne novine Balkana, a u vreme objavljivanja teksta dana 10. 1. 2016. godine da mu solidarno i na ime naknade nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova zbog povrede časti i ugleda, sa tuženima „Adria media group d.o.o.“ iz Beograda i Vladimirom Spasićem iz Beograda isplati iznos od 500.000 dinara sa zakonskom kamatom počev od podnošenja tužbe, pa do konačne isplate - kao neosnovan.

4. Obavezuje se tuženi Nemanja Pajić iz Beograda, odgovorni urednik dnevnog lista Kurir: najuticajnije dnevne novine Balkana, da presudu objavi o svom trošku, bez komentara i odlaganja, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, najkasnije u narednom broju dnevnog lista Kurir: najuticajnije dnevne novine Balkana, počev od pravosnažnosti presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja.

5. Obavezuje se tuženi „Adria media group d.o.o.“ iz Beograda, Vladimir Spasić iz Beograda i Nemanja Pajić iz Beograda da tužiocu solidarno nadoknade troškove parničnog postupka u iznosu od 48.300 dinara, u roku od 15 dana od dostavljanja prepisa presude pod pretnjom prinudnog izvršenja.

6. Obavezuje se tužilac da tuženoj Mariji Kordić iz Beograda naknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 6.562 dinara u roku od 15 dana od dostavljanja prepisa presude pod pretnjom prinudnog izvršenja.

Kurir / E.K.

Foto: Printscreen, Profimedia

Prijavite se na newsletter.

Svakog dana besplatan pregled vesti na vaš e-mail.

* Obavezna polja

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...