Najnovije vesti

BACILI MILIONE ZBOG MULJANJA NA TENDERIMA! Državne ustanove troše novac na žalbe!
Foto: Zorana Jevtić

NEČUVENO

BACILI MILIONE ZBOG MULJANJA NA TENDERIMA! Državne ustanove troše novac na žalbe!

Društvo

Klinički centar Srbije, Klinički centar Vojvodine i "Infrastruktura železnice Srbije", za godinu i po dana ponuđačima isplatili dva miliona dinara za troškove žalbenog postupka pred Republičkom komisijom za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

Na troškove žalbenih postupaka ponuđača pred Republičkom komisijom za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki pojedine državne zdravstvene ustanove, javna preduzeća i institucije koje su muljale s javnim nabavkama u 2018. godini spiskale su i do 800.000 dinara.

 

Prema podacima sa sajta Republičke komisije, Klinički centar Srbije (KCS) na troškove opravdanih žalbi ponuđača u 2018. i u 2019, zaključno s majem, ponuđačima je morao da isplati 740.000 dinara.

 

Vođeno 18 postupaka
 

Zbog načina sprovođenja javnih nabavki u KCS vođeno je 18 postupaka, a u nekoliko opravdanih prigovora Republička komisija je obavezala KCS da isplati troškove postupka firmama GAT iz Novog Sada, "Dijagfarm" iz Beograda, "Sinofarm" iz Beograda, "Ekotrejd BG" iz Niša.

 

I Klinički centar Vojvodine (KCV) brljao je s tenderima, pa je prošle godine na troškove opravdanih žalbi ponuđača morao isplati ukupno 571.500 dinara. Protiv KCV ponuđači su podneli ukupno sedam primedbi, od kojih je Republička komisija čak pet proglasila opravdanim i donela rešenja u korist ponuđača, ali i obavezala naručioca, KCV, da ponuđačima isplati sve troškove u tim postupcima.

 

foto: Dado Đilas

Neki od ponuđača čije su žalbe na sprovođenje javnih nabavki u KCV usvojene su "Nipro medikal" iz Beograda, "Deltagraf" iz Smedereva, "Medikon" iz Deča, Auto-centar "Štrbac" iz Veternika, TPS "Tehomed" iz Beograda i "Alfa imidžing" iz Beograda.

 

Diskriminatorski uslovi
 

Ponuđači su se uglavnom žalili na sužavanje konkurencije, na diskriminatorske uslove i tehničke specifikacije, dok se mali broj njih žalio u fazi stručne ocene ponuda.

 

Rekorder po broju prigovora ponuđača koje je uvažila Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u odnosu na broj podnetih je JP "Infrastruktura železnice Srbije". Naime, protiv ovog javnog preduzeća u 2018. i do polovine aprila 2019. podneto je osam žalbi na izbor ponuđača u postupcima javnih nabavki, od kojih je Republička komisija samo jednu proglasila neosnovanom. Za troškove ponuđača u tim žalbenim postupcima "Infrastruktura železnica Srbije" morala je da potroši 683.250 dinara.

 

 

Ivan Ninić

 

Višemilionske svote

 

Advokat Ivan Ninić, direktor Centra za vladavinu prava, ističe da je ovakva praksa uzela maha u svim institucijama koje se javljaju kao naručioci u postupcima javnih nabavki.

 

foto: Damir Dervišagić

- To su višemilionske svote na godišnjem nivou, a zakon je takav kakav jeste i obavezuje pravno lice da nadoknadi štetu ponuđaču, a ne odgovorno lice u firmi. Postoji jedna odredba u Zakonu o obligacionim odnosima koja daje mogućnost da se preduzeće može regresirati od svog zaposlenog za štetu koju je pričinio firmi. Međutim, ključni problem je to što se u praksi nikad ne utvrđuje personalna odgovornost, tako da se šteta preliva na račun države i postaje budžetski trošak - ističe Ninić.

 

 

"Infrastruktura"

 

Platili smo 142.000 dinara

 

U JP "Infrastruktura železnice Srbije" tvrde da od 259 postupaka javnih nabavki u 2018. i 2019. nije bilo nijedne žalbe na regularnost sprovedenih javnih nabavki, ali priznaju da su uložene četiri žalbe na izbor najpovoljnijeg ponuđača, od kojih je Republička komisija uvažila dve.

 

- U dva slučaja u kojima je Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki uvažila žalbe ponuđača ponuđačima su isplaćeni troškovi žalbe, odnosno takse uplaćene Republičkoj komisiji, u ukupnom iznosu od 142.500 dinara - tvrde u tom javnom preduzeću, bez obzira na to što rešenja objavljena na portalu Republičke komisije govore drugačije.

 

 

Vojvođanski klinički centar
 

Žalili su se na tehničke specifikacije
 

U Kliničkom centru Vojvodina tvrde da u sprovođenju javnih nabavki u 2018. i u 2019. nikada nije bilo propusta, ali priznaju da je bilo devet žalbi na stručne zahteve i tehničke specifikacije predmetnih usluga, dobara i radova.

 

- Od tih devet zahteva Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, na stručne zahteve ili tehničke specifikacije predmetnih usluga/dobara/radova, a ne na procesne radnje postupaka javnih nabavki koje je sprovodio KCV, pet je usvojeno u korist ponuđača, usled čega je trošak nadoknade na teret KCV iznosio 442.500 dinara - priznaju u KCV i dodaju da je od početka 2019,. od pet podnetih zahteva, Republička komisija usvojila samo jedan, usled čega je trošak nadoknade na teret KCV iznosio 60.000 dinara.

 

Iz KCS nismo dobili odgovore u vezi s troškovima u postupcima pred Republičkom komisijom za zaštitu prava ponuđača.

Koliko je ko potrošio na opravdane žalbe
 

* Klinički centar Srbije 740.000 dinara
* Klinički centar Vojvodine 571.500
* Infrastruktura železnice Srbije 683.250
* Podaci sa sajta Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki za 2018. i 2019. godinu

Slavica Tomčić/ Foto: Zorana Jevtić

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...