Najnovije vesti

OSNOVNO PRAVO SVAKOG DETETA! Pašalić: Potrebna bolja zaštita dece od seksualnog zlostavljanja u Srbiji
Foto: Beta

EVROPSKI DAN ZAŠTITE DECE OD SEKSUALNOG ISKORIŠĆAVANJA

OSNOVNO PRAVO SVAKOG DETETA! Pašalić: Potrebna bolja zaštita dece od seksualnog zlostavljanja u Srbiji

Društvo

Pravo na zaštitu od svih oblika nasilja danas predstavlja osnovno pravo svakog deteta, ali u našoj stručnoj i široj javnosti i dalje postoji nerazumevanje ove pojave, posebno seksualnog zlostavljanja dece, njegovih oblika i raširenosti, izjavio je povodom Evropskog dana zaštite dece od seksualnog iskorišćavanja i zlostavljanja zaštitnik građana Zoran Pašalić.

Zato je potrebno redefinisati seksualno zlostavljanje u zakonima Sbije, kako bi u svim slučajevima i u svim oblicima seksualnog zlostavljanja deca imala adekvatnu krivičnopravnu, porodičnopravnu i drugu zaštitu, ali i da ovakve pojave na vreme budu suzbijene i sprečene, ukazuje Pašalić u saopštenju.

Zaštitnik napominje da je u brojnim navratima ukazivao na problem nedovoljno adekvatnog zakonodavnog okvira kada je reč o zaštiti dece od seksualnog nasilja i nedovoljne usklađenosti nacionalnih zakona sa Konvencijom Saveta Evrope o zaštiti dece od seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja, naveo je Pašalić.

On je podsetio da nije u potpunosti postupljeno po Inicijativi Zaštitnika građana za izmene i dopune Krivičnog zakonika podnete 2011. i 2012. godine, zajedničkoj Inicijativi Zaštitnika građana i organizacije Incest trauma centar za izmene i dopune Krivičnog zakonika i Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica, kao ni po Mišljenju i preporukama Zaštitnika građana za korišćenje zaštitnih mehanizama u sudskim postupcima radi sprečavanja sekundarne traumatizacije dece žrtava krivičnih dela, posebno onih seksualne prirode.

Pašalić podseća na podatke nedavnih istraživanja da su upravo deca u poslednjih nekoliko godina najčešće žrtve trgovine ljudima u Srbiji, a da je najzastupljeniji vid njihovog zlostavljanja i iskorišćavanja - seksualna eksploatacija.

Borba protiv dečje prostitucije, ali i dečjih brakova, koji su najčešće paravan za trgovinu decom, zahtevaju efikasniju saradnju sa državnim organima i institucijama, kao i nevladinim organizacijama, što će biti jedan od prioriteta u radu Zaštitnika građana u narednom periodu, najavio je Pašalić.

Ni nakon tri godine od povlačenja pripremljenih obrazovnih paketa o seksualnom obrazovanju čiji se sadržaj osvrnuo i na seksualno zlostavljanje dece i telesni integritet deteta, nije izrađen novi obrazovni paket niti se planira uvođenje seksualnog obrazovanja kao obaveznog predmeta u sve nivoe preduniverzitetskog obrazovanja, ukazao je Pašalić.

On je naglasio da upravo upoznavanje dece sa telesnim integritetom, rizicima od seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja, načinom prepoznavanja seksualnog iskorišćavanja i zlostavljanja i mehanizmima zaštite i prijave, najefikasniji oblik prevencije i suzbijanja ovog izuzetno teškog oblika nasilja nad decom.

(Kurir.rs/Tanjug)

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...