Najnovije vesti

KORAK BLIŽE EVROPSKOJ UNIJI! Održan skup o zaštiti autorskog i srodnih prava u Srbiji (KURIR TV)
Foto: Adria Media TV

U SKLADU SA EVROPSKIM PROPISIMA

KORAK BLIŽE EVROPSKOJ UNIJI! Održan skup o zaštiti autorskog i srodnih prava u Srbiji (KURIR TV)

Društvo

Nakon sedam godina u Srbiji su usvojene izmene i dopune Zakona o autorskom i srodnim pravima, koji je usklađen sa Evropskim propisima.

Kako stupanje na snagu i primena tog zakona ne bi ostalo samo mrtvo slovo na papiru, Institut za javnu politiku organizovao je stručni skup i panel diskusiju pod nazivom “Zaštita autorskog i srodnih prava u Srbiji - korak bliže Evropskoj uniji”, koji je održan u Beogradu.

Za istim stolom po prvi putu su se našli predstavnici nadležnih organa, korisnici i organizacije za kolektrivno ostvarivanje autorskih i srodnih prava.

Ovaj zakon između ostalog propisuje da su pružaoci medijske usluge u nadležnosti Republike Srbije dužni da se pridržavanju propisa iz oblasti autorskih i srodnih prava, ali neki emiteri se oglušuju o zakon.

„Veliki problem je što pružaoci medijskih usluga koji kompletan sadržaj proizvode u Srbiji, emituju ga iz Srbije i uređivačke odluke donose u Srbiji, kao opravdanje za neplaćanje naknade navode podatak da su registrovani u drugoj zemlji i da su dozvole za emitovanje pribavili u inostranstvu“, rekao je Nikola Vilotić, direktor Organizacije proizvođača fonograma Srbije.

Iz Organizacije muzičkih autora Srbije (SOKOJ) kažu da četiri emitera u Srbiji ne plaćaju naknadu zbog čega su se obraćali i evropskim organima.

„Mi smo kontaktirali organizacije za kolektivnu zaštitu iz Evrope i dobili informacije da se ta naknada ni tamo ne plaća. Takođe smo dobili tumačenje da naknadu treba naplaćivati u Srbiji“, rekao je Srećko Barbarić, šef službe za dokumentaciju i raspodelu SOKOJ.

U Regulatornom telu za elektronske medije (REM), su upoznati sa tom problematikom. Generalni sekretar REM Milan Todorović, kaže da je regulator još 2016. godine izašao sa saopštenjem, jer su u tom telu dobijali određene pritužbe na pomenuti problem, ali da je primarna delatnost REM-a bavljenje sadržajem, a ne tehničkim pitanjem reemitovanja programa.

“REM je primio određene primedbe pre tri godine i izvršio je posetu operatorima i tada je utvrdio da se suštinski signal ne emituje iz Srbije. Međutim moram da naglasim da se Regulatorno telo za elektronske medije bavi sadržajem, a ne reemitovanjem programa”, istakao je Todorović.

Kompanija “Telekom” kao jedan od najvećih domaćih korisnika dela koji podležu autorskim i srodnim pravima sve svoje finansijske obaveze ispunjava na vreme.

„Telekom plaća sve naknade i ima sklopljene ugovore sa svim organizacijama za kolektivnu zaštitu prava. Svesni smo važnosti plaćanja naknada i to se kod nas u kompaniji ne dovodi u pitanje“ istakla je Marijana Vukašinović, direktorka sektora za multimedijalni sadržaj “Telekoma Srbije”.  

Učesnici panel diskusije su zadovoljni što su imali prilike da svako iz svog ugla iznese svoje mišljenje o primeni Zakona o autorskom i srodnim pravima. Najavljuju da će ovakvih zajedničkih skupova biti i ubuduće, ali i ističu da bi Zakon trebalo da bude isti za sve, što do sada nije bio slučaj.

Kurir.rs VP-K.Dž.

Foto Kurir.rs

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...