Najnovije vesti

ŠARČEVIĆ ZA KURIR: Zimovanje predškolaca na Kopaoniku biće ispitano do kraja! Ako se utvrdi krivica, biće i sankcija
Foto: Ana Paunković

sporna ekskurzija

ŠARČEVIĆ ZA KURIR: Zimovanje predškolaca na Kopaoniku biće ispitano do kraja! Ako se utvrdi krivica, biće i sankcija

Društvo

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević izjavio je za Kurir da će sve u vezi sa organizovanjem zimovanja dece iz beogradske Predškolske ustanove Rakovica na Kopaoniku biti ispitano do kraja i da će biti i sankcija utvrde li se nečiji propusti ili krivica.

- Mi ćemo i u ovom slučaju sve da pratimo, ali prvo gradska prosvetna inspekcija, odnosno Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu moraju da urade svoj, pa se treba obratiti i sekretaru Slavku Gaku. A ako bilo ko tu ne bude uradio sve što treba, onda idemo na republičku inspekciju. Imali smo možda tri takva slučaja ove godine - glupe ugovore za putovanje dece i odreagovali smo svaki put. Potpuno podržavam da se sve raščisti. Ispostavi li se da je neko kriv, imaće i sankciju - naglasio je Šarčević povodom slučaja koji je otkrio Kurir da su PU Rakovica i agencija "Mag promet" delili uplatnice za prvu ratu zimovanja, a nisu imali ni zaključen ugovor, a uz to naplaćuju roditeljima dotacije za popuste na drugo i treće dete, a tih popusta ni nema.

Šarčević je naveo i da sve ispituju i podsetio da su ukorili direktorku Osnovne škole "Branislav Nušić" iz Beograda zbog istih stvari.

- Organizovala je rekreativnu nastavu na nesigurnom području, nisu proverili taj objekat pa je bilo raznih problema. I onda smo preduzeli mere, nije smenjena, ali joj je uručena javna opomena - rekao je Šarčević.

Na našu konstataciju da su roditelji, generalno, nezadovoljni cenama izleta/zimovanja/rekreativnih nastava, koje su preskupe, naveo je:

- S Unicefom radimo na osnivanju opštinskih saveta roditelja. Ako imate te cene i cene na nekim drugim opštinama il nivoima, onda odmah roditelji, u tako visokom telu, mogu da ih uporede i vide da je to neki dil. I gde god imate sumnju, to inspekcija mora da ispita. A ponavljam, ako ne uradi dovoljno lokalna inspekcija, radiće republička - istakao je Šarčević.

Zvali smo i Slavka Gaka, ali nam još nije odgovorio na poziv i poruku, kao ni gradska prosvetna isnpekcija kojoj smo imejlom poslali pitanja.

Da podsetimo, Pre­d­ško­l­ska usta­no­va „Ra­ko­vi­ca“ iz Beo­gra­da po­de­li­la je nekim ro­di­te­lji­ma po­pu­nje­ne uplat­ni­ce za pla­ća­nje pr­ve ra­te za zi­mo­va­nje de­ce na Ko­pao­ni­ku, ko­je tre­ba da or­ga­ni­zu­je age­n­ci­ja „Mag pro­met“ iz Beo­gra­da, a da ni­je ima­la ni pot­pi­san ugo­vor s do­ti­č­nom age­n­ci­jom.

Isto­vre­me­no, u stru­k­tu­ri ce­ne od 22.990 di­na­ra za se­dam pu­nih pan­sio­na ima i 500 di­nara namenjenih za dotiranje „po­pu­sta za dru­go i tre­će de­te“, ko­ji i ne pos­to­je.

J.S.S.

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...