Najnovije vesti

Podrška deci i porodicama i stručno usavršavanje zaposlenih u predškolskim ustanovama u vreme korone
Foto: Promo

Podrška deci i porodicama i stručno usavršavanje zaposlenih u predškolskim ustanovama u vreme korone

Društvo

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije kroz Projekat inkluzivnog predškolskog vaspitanja i obrazovanja radi na unapređivanju kvaliteta predškolskog vaspitanja i obrazovanja i u okolnostima vanrednog stanja. Na prvom mestu, kao prioritet je postavljena podrška porodicama sa decom predškolskog uzrasta u uslovima socijalne distance i kućne izolacije.

foto: Promo

Podrška porodicama sa decom predškolskog uzrasta

Tokom perioda vanrednog stanja predškolske ustanove su pružale podršku porodicama u obezbeđivanju uslova za učenje i razvoj dece u situaciji kućne izolacije. Kao podrška vaspitačima i roditeljima na strani Projekta inkluzivnog predškolskog vaspitanja i obrazovanja otvorena je stranica: Povežimo se, osnažimo se – u vreme Kovida-19 . Na ovoj stranici, roditeljima i praktičarima dosupne su najnovije informacije u ovoj oblasti, korisni linkovi, materijali o modernim pedagoškim pristupima, filmovi sa stručnih susreta, kao i predlozi igara i drugih sadržaja za decu.

foto: Promo

Pružanje podrške deci i porodicama podrazumevalo je angažovanje oko 14000 vaspitača iz svih predškolskih ustanova. Oko 13000 porodica odazvalo se i uključilo u svakodnevnu komunikaciju sa vaspitačima u domenu podrške igri i učenju dece u kućnim uslovima. Na nivou vaspitnih grupa, deci i roditeljima iz oko 15000 porodica ponuđene su mogućnosti uključivanja u različite zajednice, najčešće putem Vibera i ostalih društvenih mreža. Kao najuspešnije vrste aktivnosti ustanova izdvojili su se predlozi igara koji su putem različitih kanala komunikacije stavljeni na raspolaganje roditeljima i deci. Predškolske ustanove su do podataka o informisanosti i potrebama porodica najčešće dolazile na osnovu obraćanja roditelja putem telefona i mejla ustanove i komentara i pitanja ostavljenih na Fejsbuk grupama. Onlajn podrškom obuhvaćeno je preko 14000 dece.

Organizacija profesionalnog razvoja i učenja zaposlenih u predškolskim ustanovama

Implementacija Projekta podrazumeva i primenu nove programske koncepcije, a podršku Ministarstvu pružaju UNICEF i Institut za pedagogiju i andragogiju. Na tom planu u prethodnom periodu kreirani su programi obuke za primenu novih Osnova programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Formirana je grupa od 90 trenera/mentora koji su prošli odgovarajuću obuku. Petodnevnu obuku za primenu Osnova programa pohađalo je skoro dve hiljade zaposlenih iz 11 predškolskih ustanova. Njima je pružena podrška od strane tima od 22 mentora putem onlajn komunikacije.

foto: Promo

Kontinuirano se radi i na unapređenju Jedinstvenog informacionog sistema u prosveti u delu za predškolsko vaspitanje i obrazovanje. Realizovano su istraživanja i izrađen izveštaj o dosadašnjim praksama sa preporukama. Ministarstvu je u ovome pomogao Centar za evropske politike. Od januara do mart, 30 licenciranih evaluatora je prikupljalo podatake o kvalitetu rada predškolskih ustanova na osnovu čega je izrađena Studija o početnom stanju. Do sada su razvijeni alati za primenu novog okvira kvaliteta, razvijen je Pedagoški karton predškolskih ustanova i realizovana dvodnevna obuka za prosvetne savetnike o Osnovama programa.

Predškolske ustanove su unapređivanje digitalnih kompetencija istakle kao prioritet u kontekstu daljeg profesionalnog razvoja zaposlenih. Pored toga, insistira se i na razvoju savremenih pedagoških pristupa i podršci prodicama u kriznim situacijama.

Promo tekst

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...