PUKOVNIK BISERČIĆ O PADU MIGA 21: Avion nije star i sigurno nije poleteo neispravan, evo i zašto! ŠTA JE SVE MOGLO DA SE DESI

  • <p><em><strong>On je ocenio i da ne postoji ljudska greška, pa pomenuo i Ajrtona Senu. Jednostavno - splet okolnosti, desi se. Toliko je rizičan posao da postoji hiljadu faktora, a da bi avion poleteo to mora da potpiše čak osmoro ljudi, a poslednji u tom nizu je i sam pilot</strong></em></p>
  • <p><em><strong>On je ocenio i da ne postoji ljudska greška, pa pomenuo i Ajrtona Senu. Jednostavno - splet okolnosti, desi se. Toliko je rizičan posao da postoji hiljadu faktora, a da bi avion poleteo to mora da potpiše čak osmoro ljudi, a poslednji u tom nizu je i sam pilot</strong></em></p>
  • <p><em><strong>On je ocenio i da ne postoji ljudska greška, pa pomenuo i Ajrtona Senu. Jednostavno - splet okolnosti, desi se. Toliko je rizičan posao da postoji hiljadu faktora, a da bi avion poleteo to mora da potpiše čak osmoro ljudi, a poslednji u tom nizu je i sam pilot</strong></em></p>
  • <p><em><strong>On je ocenio i da ne postoji ljudska greška, pa pomenuo i Ajrtona Senu. Jednostavno - splet okolnosti, desi se. Toliko je rizičan posao da postoji hiljadu faktora, a da bi avion poleteo to mora da potpiše čak osmoro ljudi, a poslednji u tom nizu je i sam pilot</strong></em></p>
  • <p><em><strong>On je ocenio i da ne postoji ljudska greška, pa pomenuo i Ajrtona Senu. Jednostavno - splet okolnosti, desi se. Toliko je rizičan posao da postoji hiljadu faktora, a da bi avion poleteo to mora da potpiše čak osmoro ljudi, a poslednji u tom nizu je i sam pilot</strong></em></p>
  • <p><em><strong>On je ocenio i da ne postoji ljudska greška, pa pomenuo i Ajrtona Senu. Jednostavno - splet okolnosti, desi se. Toliko je rizičan posao da postoji hiljadu faktora, a da bi avion poleteo to mora da potpiše čak osmoro ljudi, a poslednji u tom nizu je i sam pilot</strong></em></p>
  • <p><em><strong>On je ocenio i da ne postoji ljudska greška, pa pomenuo i Ajrtona Senu. Jednostavno - splet okolnosti, desi se. Toliko je rizičan posao da postoji hiljadu faktora, a da bi avion poleteo to mora da potpiše čak osmoro ljudi, a poslednji u tom nizu je i sam pilot</strong></em></p>
  • <p><em><strong>On je ocenio i da ne postoji ljudska greška, pa pomenuo i Ajrtona Senu. Jednostavno - splet okolnosti, desi se. Toliko je rizičan posao da postoji hiljadu faktora, a da bi avion poleteo to mora da potpiše čak osmoro ljudi, a poslednji u tom nizu je i sam pilot</strong></em></p>