Najnovije vesti

DOK SU ŽENE TOKOM KORONE BILE ZATVORENE U KUĆAMA, PRIJAVA NASILJA BILO JE MANJE: Statistike sve pokazuju, zna se zašto je to tako
Foto: Kurir/T.S.

STOP NASILJU

DOK SU ŽENE TOKOM KORONE BILE ZATVORENE U KUĆAMA, PRIJAVA NASILJA BILO JE MANJE: Statistike sve pokazuju, zna se zašto je to tako

Društvo

Nakon ukidanja vanrednog stanja beleži se porast evidentiranih krivičnih dela nasilja u porodici

Svetska zdravstvena organizacija je 11. marta 2020. proglasila globalnu pandemiju zbog infekcije virusom SARS-CoV-2 (Covid-19).

Nasilje nad ženama, posebno partnersko i porodično nasilje, u doba krize beležilo je porast. Uvođeni su karantini i policijski čas sa parolama "Ostani kod kuće", a dom se za neke žene pokazao kao nebezbedno mesto jer su bile primorane da budu zatvorene sa nasilnicima.

Projekat #SOSprotivNasilja , Udruženja Fenomena sproveden je kao medijska kampanja za smanjenje nasilja nad ženama tokom nakon Covid-19 epidemije u Srbiji.

policijski čas
foto: Dado Đilas

Istraživanje je pokazalo da je tokom vanrednog stanja 2020. policija je registrovala za 3% manje krivičnih dela nasilja u orodici nego u istom periodu 2019. godine.

Ovaj podatak se može objasniti činjenicom da, zbog ograničenja kretanja tokom vanrednog stanja, mnoge žrtve, a to su u najvećem broju slučajeva žene, nsu mogle da u situaciji nasilja izađu iz kuće, pozovu pomoć, prijave nasilje i potraže zaštitu, dok, sa duge strane, u Srbiji nisu uvedeni alternativni načini podnošenja prijava i tužbi za zaštitu od nasilja u prodici ili drugih vidova nasilja prema ženama.

prava i sigurnost svih, stop nasilju
foto: AMG

Trend kretanja broja krivičnih dela nasilja u porodici koje je registrovala policija je u obe psmatrane godine sličan. Međutim, primećuje se da se u 2020. beleže manje oscilacije nego u 2019. godini, posebno u periodu od jula do kraja godine. U martu 2020. je bilo za 2% više registrovanih dela nasilja u porodici nego u martu 2019. godine, da bi u aprilu 2020. bio zabeležen pad broja krivičnih dela nasilja u porodici za 8% u odnosu na april 2019.

Nakon ukidanja vanrednog stanja beleži se porast evidentiranih krivičnih dela nasilja u porodici, pa je u maju broj evidentiranih slučajeva za 4% bio veći nego u istom mesecu 2019. godine. Takođe, u maju 2020. se beleži rast broja registrovanih krivičnih dela nasilja u porodici u odnosu na mart (za 10%) i april (za 23%), što može da ukazuje na porast nasilja, ali i na činjenicu da je sa ukidanjem ograničenja uvedenih tokom vanrednog stanja olakšano prijavljivanje nasilja.

Međutim, nakon maja, broj evidentiranih slučajeva je bio u padu i ispod nivoa u istim mesecima 2019. godine sve do decembra, kada je prvi put zabeležen porast ali i dalje ispod broja evidentiranih slučajeva u istom mesecu 2019. godine. Najveći pad broja evidentiranih slučajeva u odnosu na isti mesec 2019. godine bio je u oktobru (21%). Iako je vanredno stanje ukinuto i na snazi nisu bile restriktivne mere, pandemija Covid-19, posebno u mesecima kada se beležio najveći broj zaraženih, je očigledno doprinela strahu od zaražavanja, što, u odsustvu alternativnih načina prijavljivanja nasilja, može da bude razlog manjeg obraćanja za pomoć i prijavljivanja slučajeva nasilja u porodici.

Isti trend potvrđuju podaci o broju događaja nasilja u porodici koje je evidentirala policija i broju događaja u kojima je procenjeno postojanje rizika od nasilja, odnosno njegovog ponavljanja. Policija je, postupajuči po Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici, tokom 2020. godine registrovala za 6% manje događaja nasilja u porodici (29645) u odnosu na 2019.

Osnovna javna tužilaštva su u 2020. razmatrala za 14% manje slučajeva nasilja u porodici nego u istom periodu 2019. godine, što je svakako posledica smanjenja broja slučajeva prijavljenih tužilaštvima i manjeg broja održanih sastanaka grupa za koordinaciju i saradnju, posebno tokom perioda vanrednog stanja.

Broj novih slučajeva nasilja u porodici prijavljenih tužilaštvima, ukupno gledano, je bio za 11% manji u 2020. u odnosu na 2019. godinu.

U periodu vandrednog stanja broj razmatranih slučajeva nasilja u porodici od strane osnovnih javnih tužilaštava je bio za 47% manji nego u istom periodu 2019. Sedam OJT nije imalo nijedan novoprijavljeni slučaj nasilja u porodici tokom perioda vanrednog stanja; 49 OJT je u proseku imalo do 50 novoprijavljenih slučajeva, pet OJT između 50 i 100 i samo dva OJT (I i II OJT u Beogradu) su imala preko 100 novih slučajeva.

Tokom obe posmatrane godine oko 96% predloga osnovnih javnih tužilaštava za produženje hitnih mera bilo je usvojeno od strane sudova.

Hitne mere zaštite:

Zakon o sprečavanju nasilja u porodici predviđa hitne mere zaštite od nasilja u porodici: privremeno udaljenje učinioca iz stana i privremenu zabranu učiniocu da kontaktira žrtvu nasilja i prilazi joj.

Ako trpite nasilje ili znate nekog ko trpi nasilje, pozovite SOS telefon 0800 35 00 36

Kurir.rs / S.T.

Prijavite se na newsletter.

Svakog dana besplatan pregled vesti na vaš e-mail.

* Obavezna polja