VAŽNO ZA SVE OSMAKE: Izmene bodovanja na maloj maturi mogu uticati na upis u željenu školu
Foto: ATA Images

završni ispit

VAŽNO ZA SVE OSMAKE: Izmene bodovanja na maloj maturi mogu uticati na upis u željenu školu

Društvo -

Počelo je drugo polugodište. Za nešto više od 66.000 učenika poslednje u osnovnoj školi, ne računajući one koji će ponovo morati u osmi razred. I sve ih čeka završni ispit.

A pre nego li početkom leta budu polagali malu maturu, prvo ih čeka generalna proba 25. marta. Zvaničan test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika predviđen je za 21. jun, sutradan će rešavati zadatke iz matematike, a za 23. jun zakazan je treći test, koji je i novina ove školske godine. Ranije je to bio kombinovani test u kojem su bila pitanja iz biologije, geografije, istorije, fizike i hemije. Sada su svi ti predmeti razdvojeni i učenici osmih razreda biraju jedan za završni ispit. Osim toga, promenjeno je i bodovanje, koje umnogome može uticati na upis u željenu srednju školu. A poznato je i da manje od pola boda može uticati na rang-listu.

Upis u srednje škole malih maturanata

popunjavanje liste želja elektronskim putem 29-30. juna

predaja liste želja u osnovnoj školi 29. i 30. juna

provera tačnosti liste želja 1. jula

prijem prigovora učenika 1. jula

konačna lista želja učenika 2. jula

raspodela po školama i obrazovnim profilima 3. jula

Iz Ministarstva prosvete navode za Kurir da učenici koji iz opravdanih razloga ne pristupe polaganju završnog ispita u junskom roku mogu obaviti završni ispit u avgustovskom roku uz sprovođenje iste procedure.

- Testovi na završnom ispitu sadrže zadatke kojima se proverava ostvarenost obrazovnih standarda na kraju obaveznog obrazovanja za učenike koji su redovno završili osnovnu školu. Učenici polažu završni ispit rešavanjem zadataka u okviru tri testa: iz predmeta srpski jezik i književnost, odnosno maternji jezik i književnost, iz predmeta matematika i iz jednog od pet predmeta koji učenik izabere sa liste nastavnih predmeta iz prirodnih i društvenih nauka: biologija, geografija, istorija, fizika i hemija - objašnjavaju u resornom ministarstvu.

Pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje Milan Pašić nedavno je izjavio da se najveći broj učenika opredelio za biologiju, njih 38 odsto, sledi geografija sa 28 i istorija sa 16 odsto, dok je za hemiju zainteresovano devet odsto učenika, a za fiziku osam odsto.

Mala Matura
foto: Dragana Udovičić

Pripreme za malu maturu mogu da počnu

Objavljene zbirke zadataka za završni ispit

Kako bi učenici osnovnih škola u Srbiji, koji su nakon raspusta od juče ponovo u klupama, imali dovoljno vremena da se sopstvenim tempom dobro pripreme za polaganje male mature koja im predstoji, zbirke zadataka iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, i matematike i kombinovana zbirka (istorija, geografija, biologija, fizika i hemija) za pripremu osmaka za završni ispit u prodaji su od 24. januara. Reč je o zajedničkom izdanju Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i „Prosvetnog pregleda“. Zbirke su na srpskom i jezicima nacionalnih manjina, a svaka sadrži 450 zadataka, raspoređenih na osnovni, srednji i napredni nivo. Na kraju publikacija nalaze se rešenja.

Zbirke zajedno koštaju 1.100 dinara. Pojedinačno, cena zbirke za srpski ili maternji jezik je 440 dinara, zbirke za matematiku 330, koliko košta i kombinovana zbirka. U prodaji su i testovi sa završnih ispita iz prethodnih godina. Osnovni zadatak zbirki je da đacima približi model zadataka koji će se naći na završnom ispitu u junu i da im omogući da samostalno vežbaju i proveravaju znanje.

Na samoj maloj maturi moguće je osvojiti 40 bodova. Ranijih godina su testovi iz srpskog i matematike nosili po 13 bodova i kombinovani test 14, a sad je nešto drugačije.

- Testovi na završnom ispitu sadrže zadatke kojima se proverava ostvarenost obrazovnih standarda definisanih na tri nivoa postignuća - osnovnom, srednjem i naprednom. Ovim nivoima opisuju se zahtevi različite težine, kognitivne kompleksnosti i obima znanja, od jednostavnih ka složenim. Učenik može da ostvari najviše 14 bodova na testu iz srpskog jezika i književnosti, 14 na testu iz matematike i 12 na trećem testu - objašnjavaju iz Ministarstva prosvete.

Redosled kandidata

Šta se sve utvrđuje

Redosled kandidata za upis u gimnaziju i stručnu školu u četvorogodišnjem i trogodišnjem trajanju utvrđuje se na osnovu uspeha na završnom ispitu, opšteg uspeha od šestog do osmog razreda osnovne škole i rezultata koje su kandidati postigli na takmičenjima u osnovnoj školi. Redosled kandidata za upis u škole za koje se polaže prijemni ispit utvrđuje se na osnovu uspeha na završnom ispitu, opšteg uspeha od šestog do osmog razreda osnovne škole, uspeha na prijemnom ispitu i rezultata koje su kandidati postigli na takmičenjima u osnovnoj školi.

Učenik na osnovu opšteg uspeha može da ostvari najviše 60 bodova, a najveći broj bodova koji može imati na osnovu opšteg uspeha i uspeha na završnom ispitu je 100 bodova.

Kalendar polaganja završnog ispita

proba male mature 25. marta

elektronska prijava za prijemni 18-24. aprila

prijava neposredno u školama 21. i 24. aprila

test iz srpskog/maternjeg jezika 21. juna

test iz matematike 22. juna

treći test 23. juna

preliminarni rezultati završnog ispita na nivou škole 25. juna

prijem prigovora elektronski 25. juna

prijem prigovora neposredno u osnovnoj školi 26. juna

odgovori i žalbe prvostepene i drugostepene komisije 27. juna

objavljivanje konačnih rezultata završnog ispita 28. juna

Preliminarni rezultati završnog ispita biće poznati 25. juna, a konačni rezultati se očekuju 28. juna. Učenici će imati priliku da listu želja popune i predaju u školi 29. i 30. juna. Konačni rezultati raspodele po školama i obrazovnim profilima biće objavljeni 3. jula.

Mina Branković

Prijavite se za kurir 5 priča
Naš dnevni izbor najvažnijih vesti

* Obavezna polja