ZAPOSLENI U "LAZI" PISALI IVICI DAČIĆU: Sprečimo zajedno zloupotrebu Klinike od strane v.d. direktora dr Nenada Bjelice
Foto: Privatna Arhiva, Dragana Udovičić, Printscreen RTS

Obratili se rukovodstvu SPS

ZAPOSLENI U "LAZI" PISALI IVICI DAČIĆU: Sprečimo zajedno zloupotrebu Klinike od strane v.d. direktora dr Nenada Bjelice

Društvo -

Deo zaposlenih Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević" uputile su pismo Ivici Dačiću, predsedniku Socijalističe partije Srbije, i Vladanu Zagrađaninu, predsedniku Izvršnog odbora GO SPS, nezadovoljni stanjem u toj zdravstvenoj ustanovi.

- S obzirom na činjenicu da ste jedina izvorna socijalistička partija u Srbiji, koja zastupa vrednosti poput jednakosti, socijalne pravde, radničkih prava i dostupnosti javnih rasursa za sve građane Republike Srbije, smatramo se obaveznima da ukažemo na sistematsko urušavanje ustanove od nacionalnog značaja, Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević" - navedeno je:

Klinika 'Dr Laza Lazarević'
Klinika "Dr Laza Lazarević"foto: Dragana Udovičić

- Naime, na predlog bivše ministarke zdravlja, prof. dr Danice Grujičić, a suprotno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Član 115 tačka 3, na mesto v.d. direktora Klinike je postavljeno lice koje za to ne ispunjava zakonom propisane uslove.

Naveli su da shodno odredbi člana 23. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Klinici za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević" iz 2018. godine, direktor Klinike pored opštih uslova koji su predviđeni zakonom, mora da ima naučno i nastavno zvanje doktora nauka, što, kako ističu, "implicira da je izbor v.d. direktora dr Nenada Bjelice, tek svršenog specijaliste psihijatrije (specijalizacija završena u 47. godini života, a specijalistički staž obavljan za vreme vršenja funkcije v.d. direktora Doma zdravlja Čukarica), u potpunosti suprotno odredbama Zakona, ali i Pravilnika kojim je bliže uređen rad ustanove".

Ivica Dačić
Ivica Dačićfoto: Kurir televizija

- Nakon nezakonitog izbora, usledili su pokušaji legitimizacije tog akta delovanjem Upravnog odbora koji je zatražio saglasnost Ministarstva zdravlja za promenu Statuta i to u delu koji se tiče uslova za izbor direktora. Naredni korak u legitimizaciji nezakonitog izbora je pokušaj "doškolovavanja v.d. direktora", pa Upravni odbor, mimo Plana stručnog usavršavanja zaposlenih u Klinici, donosi odluku da će Klinika dr Nenadu Bjelici, protivno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, platiti troškove školovanja na doktorskim akademskim studijama u Kosovskoj Mitrovici - dodaju u pismu:

- Napominjemo da v.d. direktora, dr Nenad Bjelica, nije zaposlen u našoj Klinici, a da se iz sredstava Klinike plaća njegovo dalje školovavanje. Takođe, dr Bjelica je upisao doktorske studije suprotno zakonskim propisima, s obzirom na to da je na osnovnim studijama imao prosek 7,60, a da je minimalan prosek previđen Zakonom o visokom obrazovanju za upis na doktorske studije 8,00 ( ili tri naučna rada ukoliko je prosek manji od 8,00), što svakako dr Nenad Bjelica nema.

U dopisu je zapisano i sledeće:

- Takođe, ne možemo a da ne napomenemo da je svim zaposlenima u zdravstvnom sistemu grada Beograda poznato da se dr Nenad Bjelica nikada nije bavio kliničkim radom, a da je u KBC „Dr Dragiša Mišović" bio fantomski zaposleni, koji se godinama nalazio na platnom spisku navedene ustanove i uredno primao platu, a da nije radio, niti je ikada viđen na svom radnom mestu, što predstavlja kršenje zakona i sramotu, ne samo za zdravstveni sistem Republike Srbije, već i za vašu partiju, koja je na ovaj način izvrnuta ruglu i opravdanom besu zaposlenih u zdravstvenom sistemu.

Za proteklih godinu dana, podvlače zaposleni, od kada je na čelu ustanove, dr Bjelica je primio najmanje 71 lice u radni odnos, uglavnom bez radnog iskustva u psihijatriji i mimo konkursa.

Dr Nenad Bjelica
Dr Nenad Bjelicafoto: privatna arhiva

- Jedan od primera je i dr Ljiljana Jovanović, primljena na mesto pomoćnika direktora za ljudske resurse, iako je penzionerka. U radni odnos na mestu vozača primljeno je lice koje je u tom momentu imalo 73 godine života. Takođe, v.d. direktora je zloupotrebio Zaključak Vlade Republike Srbije 05 br. 112-7921/2023 od 31.08.2023. godine i zaposlio lica koja nikada nisu radila u Kovid sistemu, niti sa istim imali ikakve profesionalne veze. Broj novozaposlenih na određeno vreme uveliko prevazilazi zakonom definisani procenat, prema kome broj pimljenih na određeno vreme ne sme da prelazi 10% u odnosu na ukupan broj zaposlenih na neodređeno vreme. Možda je irelevantno, ali je očigledno da veliki broj novozaposlenih dolazi iz Obrenovca (opština u kojoj ima prebivalište aktuelni v.d.direktora), što pobuđuje sumnju da je to kriterijum za prijem u radni odnos, mada su Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u Klinici jasno definisani uslovi za svako radno mesto.

Nije beznačajno napomenuti, piše dalje, i da se ne poštuju pravila kojim je određeno da bračni partneri i srodnici ne mogu raditi na istom odeljenju, da svi zaposleni u jednoj službi nemaju istovetne Anekse ugovora, kao i da postoji "kasta lekara i medicinskih tehničara-sindikalaca" koja rukovodi Klinikom, kako u domenu zdravstvene zaštite, tako i u domenu planiranja zapošljavanja i odabira kadrova, kao i ekonomskog poslovanja - naročito se ističu u usitnjavanju javnih nabavki, organizovanju tendera i odabiru ponuđača!

- Takođe, vozač "sindikalac" vozi službeni auto bez vozačke dozvole i pod dejstvom alkohola, pravi saobraćajne nesreće, a onda se iste zataškavaju, i slično. Stanje sredstava na sopstvenom računu Klinike je nepoznanica za zaposlene i širu javnost, iako je to informacija od javnog značaja na koju imaju pravo svi zaintresovani građani. Naime, troškovi poslovanja Klinike su rapidno porasli, iako je evidentno značajno smanjenje broja pacijenata na stacionarnom lečenju!

Ekonomsko poslovanje Klinike je krajnje netransparentno, a odavno se u Klinici govori o sumnjivim tenderima i javnim nabavkama i zloupotrebi državne imovine, tvrdi se u dopisu.

- Dr Nenad Bjelica službeni automobil Klinike koristi kao svoj privatni, čak je njime prethodnog leta putovao u Grčku na letovanje sa svojom porodicom, a pre oko mesec dana ga je i slupao u saobraćajnoj nezgodi u večernjim satima. Govori se i o zaključenom ugovoru između Klinike i ketering kuće, kojim se svakodnevno nabavlja hrana za rukovodstvo Klinike. Veliki broj zaposlenih je ogorčen, traži da se topli obrok posebno obračunava i plaća, budući da je direktor Klinike to pravo sebi i svojim najbližim saradnicima obezbedio o trošku države! I ne samo to. Na predlog v.d. direktora, Upravni odbor konstantno donosi odluke o isplati stimulacije za v.d. direktora nekoliko meseci unapred.

Navodno je, kaže se, dr Nenad Bjelica imenovan za direktora klinike kako bi se unapredila komunikacija sa zaposlenima, sprečile zloupotrebe, mobing zaposlenih i slično, te završila politička i medijska hajka vođena protiv prethodnog rukovodstva Klinike.

Klinika Dr Laza Lazarević
Klinika Dr Laza Lazarevićfoto: Vladimir Šporčić

- Rezultat ove odluke jeste nestručno rukovođenje ustanovom, koje je rezultovalo drakonskim kršenjima zakonske regulative, značajnim padom kvaliteta rada i dezorganizacijom sistema pružanja zdravstvene zaštite ranjivoj kategoriji lica sa mentalnim smetnjama. Zbog nestručnog rukovođenja, koje se odrazilo na kvalitet pružene zdravstvene zaštite, pre svega zbog loše organizacije posla i postavljanja nestručnog kadra na rukovodeća mesta u Klinici, te primanje u radni odnos nestručnog kadra, primetno je nezadovoljstvo krajnjih korisnika usluga, što se očitava, pored ostalog, i u sve manjem broju pacijenata koji se Klinici obraćaju za pomoć! Centar za mentalno zdravlje, za koji je grad Beograd besplatno ustupio na korišćenje prostor, aktuelno na adresi Terazije br. III/3, otvoren kako bi svi građani mogli besplatno, bez uputa i zdravstvene knjižice da se posavetuju sa stručnim licima o svim problemima vezanim za mentalno zdravlje se više ne bavi svojom delatnošću! Takođe, v.d. direktora obustavlja i rad službi za psihosocijalnu rehabilitaciju pacijenata koji su na produžnom lečenju i nalaže otpuštanje pacijenata koji su, u skladu sa medicinskim indikacijama, dugogodišnji korisnici ovih usluga, čime urušava ne samo prava pacijenata, već i kvalitet života njihovih porodica i staratelja, koji nisu u mogućnosti da ova lica sa mentalnim smetnjama zbrinu na adekvatan način.

Zaposleni pišu i da u Dnevnim bolnicama ustanove, prvenstveno u Sektoru Padinska Skela, vrlo često se hospitalizuju pacijenti koji se prethodno nikada nisu javljali psihijatru, a nisu iz Beograda i ne dolaze svakodnevno, tako da je upitno da li se uopšte leče ili su ponovo na snazi prethodno teško iskorenjene zloupotrebe i koruptivne radnje zaposlenih u toj organizacionoj jedinici.

- Takođe, značajno je narušen i kvalitet lečenja pacijenata u samoj Klinici. To se posebno odnosi na Odeljenje za adolescente, na kome rade dečiji psihijatri bez prethodnog kliničkog iskustva u radu sa decom i adolescentima, nesposobni da na adekvatan način zrinu svoje pacijente. To rezultuje učestalim, ponavljajućim samopovređivanjem hospitalizovanih pacijenata, kao i njihovim višednevnim, neprekidnim, izuzetno glasnim vrištanjem, što jako uznemirava ne samo pacijente u drugim organizacionim jedinicama Klinike, već i same zaposlene. Imamo i saznanja da pojedini maloletni pacijenti bolničko lečenje provode zaključani sami u sobama, što predstavlja direktno kršenje Zakona o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama. Od drugih psihijatara bolnice se zahteva da tokom popodneva, noći, vikenda i praznika zbrinjavaju pacijente ovog odeljenja, iako nemaju ni znanje, niti dozvolu za obavljanje ove delatnosti.

Zaposleni koji nisu učestvovali u prethodnom "štrajku zaposlenih", na čijem talasu je dr Nenad Bjelica postao direktor Klinike su izloženi sistematskom zlostavljanju, maltretiranju i pretnjama, navedeno je u pismu.

- Zaposleni sa najvećim kvalifikacijama i najdužim radnim iskustvom u ovoj ustanovi su sklonjeni sa svojih radnih mesta, izloženi "tihom" maltretiranju kroz mobing "praznog stola", načelnici odeljenja sa najvišim stručnim i naučnim zvanjima su smenjeni, a kadrovsku politiku kreiraju vođe prethodnih tzv. sindikalnih protesta. Zaposleni skloni kriminalnim i koruptivnim radnjama, koje je svojevremeno i profesorka Slavica Đukić Dejanović smenjivala, kažnjavala i opominjala zbog kršenja radne discipline, potkradanja i maltretiranja pacijenata i drugih zaposlenih, kao i i drugih kriminalnih radnji, su „dobili na tacni " radna mesta koja su poželeli, dok su zastrašivanja, pretnje i maltretiranje zaposlenih koji nisu učestvovali u hajci na prethodnu upravu Klinike i dirigovanom „štrajku" svakodnevna pojava.

Vladan Zagrađanin
Vladan Zagrađaninfoto: Nenad Kostić

Dopis Ivici Dačiću i Vladanu Zagrađaninu su završili rečima:

- Obraćamo vam se za pomoć, kako bismo zajedno pokušali da sprečimo dalju zloupotrebu i urušavanje Klinike, a u krajnjem cilju i da zaštitimo javno zdravlje i interese kako pacijenata, tako i zaposlenih u sistemu zdravstvene zaštite Republike Srbije. Napominjemo još jednom da je Klinika za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević" ustanova od istorijskog i nacionalnog značaja, kao i jedina ustanova u Beogradu (teritorija na kojoj živi i do 2 miliona ljudi) koja svakodnevno, tokom 24 sata, vrši urgentno zbrinjavanje i lečenje lica sa mentalnim smetnjama!

Prijavite se za kurir 5 priča
Naš dnevni izbor najvažnijih vesti

* Obavezna polja
track