Najnovije vesti

Markovićeva tražila, a Vlada dala stanove usred izborne kampanje

Borba protiv korupcije

Markovićeva tražila, a Vlada dala stanove usred izborne kampanje

Društvo
Zorana Markovićeva samoinicijativno 2010. godine od Vlade Srbije zatražila stanove u državnoj svojini, da bi vlada o tome donela pozitivnu odluku usred izborne kampanje

BEOGRAD - Bivša direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Zorana Marković sebe je izuzela iz postupka formiranja stambene komisije uz obrazloženje da se nalazi u krugu lica kojima se može rešiti stambena potreba, a u septembru je odbila da primi odluku Odbora Agencije o raspuštanju te stambene komisije.

Prema zapisnicima,  Markovićeva je samoinicijativno 2010. godine od Vlade zatražila stanove u državnoj svojini, da bi Vlada o tome donela pozitivnu odluku usred izborne kampanje. Dokumentacija pokazuje da je Komisija za stambena pitanja i raspodelu službenih zgrada i poslovnih prostorija Vlade u cilju potrebe rešavanja stambenih potreba zaposlenih u Agenciji 8.3.2012. godine opredelila stan od 37 metara kvadratnih u Drinčićevoj ulici, a 19.4.2012. godine opredeljen je četvorosoban stan u ulici Kraljice Natalije. Oba zaključka potpisao je predsednik Komisije i tadašnji ministar kulture i informisanja Predrag Marković. Legitimno je pitanje da li je dodeljivanje stanova neposredno pred izbore moglo da utiče da Agencija bude blaža u kontroli finansijskih izveštaja stranaka na vlasti. Tadašnja direktorka je 25.6.2012. godine donela Pravilnik o rešavanju stambenih potreba izbranih, postavljenih i zaposlenih lica u Agenciji. Sporna stambena komisija AgencijeOdbor Agencije za borbu protiv korupcije je svoju trinaestu sednicu održao 12.9.2012. godine, a jedna od tačaka dnevnog reda po inicijativi članova odbora Zorana Stojiljkovića i Zlate Đorđević je bila tačka pod nazivom „Stav Odbora povodom formiranja i rada stambene komisije Agencije“. Pitanje stanova otvorio je član odbora profesor Branko Lubarda koji je istakao da smatra je važno da Odbor dobije potpune informacije s obzirom da na prethodnoj sednici nije bilo reči o tome da je Agencija dobila dva stana, a da je na prethodnoj sednici, na inicijativu direktorke, Odbor predložio svoja dva člana u stambenu komisiju. Na to je Zorana Marković odgovorila da nije tačno da Odbor nije imao punu informaciju, ali je Lubarda ostao pri stavu da o tome nije bilo reči na sednici Odbora.On je za sporne stanove čuo naknadno, na neformalnom sastanku, odnosno na donatorskoj konferenciji zbog čega je predložio da se preslušavanjem fonosnimka utvrdi da li je na 11. sednici Odbora bilo reči o tome da je Agencija dobila dva stana. Odluku o imenovanju u stambenu komisiju Lubarda je odbio da primi jer smatra da je u tom postupku učinjeno nekoliko propusta. On je izneo primedbe da je odluka o stambenoj komisiji navodno doneta pre nego što je usvojen Pravilnik o stambenoj komisiji i da taj akt nikada nije razmatran na sednici Odbora „iako je nepisano pravilo da svaki predlog ili nacrt koji donosi direktor bude razmatran na sednici Odbora, kako bi Odbor mogao da zauzme stav“.Raspravljajući po ovoj tački član Odbora profesorka Radmila Vasić je istakla „da se ne može dodeliti stan na korišćenje ako neko obavlja funkciju ili posao u mestu stanovanja“, navodeći primer sudije Ustavnog suda koji stanuje u hotelu kada taj sud zaseda. S druge strane predsednik odbora Zoran Stojiljković je rekao da on smatra „da je najmanje što može da se učini da on i Zlata Đorđević podnesu ostavke na članstvo u stambenoj komisiji i da se sve donete odluke ponište“. Stojiljkovićev predlog je podržala i Zlata Đorđević koja je zatražila da Odbor inicira ukidanje Vladine uredbe kojoj se dodeljuju stanovi na problematičan način, da se Vladi vrate dodeljeni stanovi, ali i da se od Vlade pribave podaci o evidenciji, korisnicima i dosadašnjem otkupu stanova.

Zlata Đorđević je istakla da u prvi mah nije shvatila o kakvim se stanovima zapravo radi i da je pomislila da su u pitanju socijalni stanovi. „Ona se razmišljajući o tome pitala zašto Odbor nikada nije dobio od Agencije informaciju niti spisak socijalnih slučajeva i kako to da se socijalnim slučajevima dodeljuje stan u centru grada koji košta više stotina hiljada evra. Postavila je pitanje da li je moralno da Agencija nakon dve godine postojanja uopšte dobije na raspolaganje takve stanove. Imajući u vidu da su u Agenciji u poslednje dve godine zaposlena lica koja su prethodno radila u privatnom, nevladinom ili bilo kojem drugom sektoru, postavila je pitanje da li je moralno da ta lica konkurišu za stanove...“, navodi se u zapisniku sa sednice Odbora.Đorđevićeva je rekla da bi bilo veoma loše za Agenciju i Odbor da neko ko je izabran na određeni mandat u toku trajanja mandata sam sebi dodeli stan, postavljajući pitanje „da li je prilikom konkursa za izbor direktora bilo uslova vezanih za stambeno pitanje“. U periodu kada je sprovođen prvi konkurs za izbor direktora Agencije predsednik Odbora je bio Čedomir Čupić koji je Zoranu Stojiljkoviću preneo da je Markovićeva kao kandidatkinja navodno rekla da „ima rešeno stambeno pitanje“. U svom izlaganju Slobodan Beljanski je primetio da u kriterijumima postoji i ocenjivanje uspešnosti rada zaposlenih, pa je postavio pitanje „ko ocenjuje uspešnost rada direktorke, jer se to boduje od 0 do 100 bodova i verovatno je odlučujući faktor“.„Prema Zakonu o Agenciji za borbu protiv korupcije funkcioner ne sme da vrši funkciju da bi stekao za sebe pogodnost, što znači da bi bilo protivzakonito da konkuriše i dobije stan“, ocenila je Radmila Vasić.

Odbor može da donese zaključak o tome da li je moralno da direktorka konkuriše za dobijanje stana, rekla je na sednici član Odbora Mileva Gajinov, dok je Branko Lubarda kao zamerku izneo to što Odbor nije konsultovan prilikom upućivanja zahteva Agencije za dodelu stanova. Po okončanju ove rasprave Odbor je jednoglasno odlučio da se ukine odluka o formiranju stambene komisije Agencije, kao i sve odluke i akti koje je stambena komisija donela. Takođe, Odbor je na istoj sednici doneo odluku da ubuduće neće imati svoje predstavnike u stambenoj komisiji, jer smatra da „Agencija ne sme biti korisnik navedene uredbe s obzirom na opasnost da se i na ovaj način ne stvara novi izvor korupcije“.Odbor vanredno zasedao u Novom Sadu i na FPN

Na narednoj sednici Odbora koja je održana 24.9.2012. godine predsednik tog tela Zoran Stojiljković je obavestio članove da je Zorana Marković odbila da primi odluku Odbora u vezi sa raspuštanjem stambene komisije Agencije, uz obrazloženje da nema pouku o pravnom leku. Član Odbora Zlatko Minić je predložio da se Odbor jasno odredi šta će dalje preduzeti ukoliko pravnim sredstvima ne može da spreči rad stambene komisije, odnosno ukoliko se na bilo koji drugi način desi ono što može ozbiljno da naruši ugled Agencije. „Profesor Stojiljković, profesor Čupić, Zlata Đorđević i on su imali neformalni sastanak sa direktorkom Agencije, na kojem joj je rečeno da postoji informacija o tome da ona želi sebi da dodeli stan i da su stekli utisak da je ona vrlo odlučna da istraje u tome i da ona smatra da je to sprovođenje zakona i da bi nedodeljivanjem stanova bili oštećeni i zaposleni u Agenciji koji nemaju rešeno stambeno pitanje, pri čemu je otvoreno upozorena da bi to bio skandal koji bi potpunio urušio ugled Agencije“, navodi se u zapisniku sa sednice Odbora.Prvu vanrednu sednicu Odbor Agencije je održao 5.10.2012. godine i to van sedišta Agencije, u prostorijama Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu. Tom prilikom raspravljalo se samo o jednoj tački dnevnog reda pod nazivom „Aktuelni problemi u radu Agencije“. U zapisniku se navodi kako je zaključeno da je „poslednjim dešavanjima i napisima u medijima ozbiljno narušen ugled Agencije i da za narušavanje tog ugleda treba utvrditi odgovornost“. Članovi Odbora su zaključili da je neophodno utvrditi kakav je status stambene komisije i konkursa, da li je moguće Vladi vratiti stanove, kao i to da se Vladi uputi urgencija u vezi sa inicijativom Odbora o izmeni sporne Uredbe.

Markovićeva: Smenjena sam u montiranom postupku

Postupak za utvrđivanje odgovornosti Zorane Marković iniciran je na Drugoj vanrednoj sednici Odbora održanoj 11.10.2012. godine u prostorijama Agencije za borbu protiv korupcije. Već 16.10.2012. godine u prostorijama Fakulteta političkih nauka u Beogradu održana je Šesnaesta sednica Odbora, na kojoj je usvojen tekst zaključka o pokretanju postupka za utvrđivanje da li postoje razlozi za razrešenje Markovićeve. Ovoj sednici prethodila je Petnaesta sednici Odbora Agencije, koja je takođe bila veoma burna kada je reč o stanovima i postupanju direktorke Agencije. U odgovoru od  6.11.2012. godine od tadašnje direktorke Agencije Zorane Marković, navodi se da taj zapisnik „još uvek nije usvojen“, te da će moći da bude dostavljen naknadno.U međuvremenu sada već bivša direktorka Agencije za borbu protiv korupcije u medijima je tvrdila da nikada nije tražila stan za sebe, već za zaposlene u Agenciji, te da je cela priča istrgnuta iz konteksta i da se radi o urušavanju nje lično i integriteta Agencije. Nakon što je Odbor Agencije godine doneo odluku o razrešenju Zorane Marković ona je izjavila da je smenjena u montiranom postupku i da sumnja u motive i moguće uticaje interesnih grupa protiv kojih je Agencija postupala, ali je odbila da kaže koje su to interesne grupe. U prvoj izjavi za medije v.d. direktora Agencije Tatjana Babić rekla je da će po nalogu Odbora preduzeti sve mere da se dobijeni stanovi  vrate na raspolaganje Vladi Srbije.

Markovićeva  ovlašćenja prebacila na Dejana Milića

Članom 5. Pravilnika propisano je da se rezultat rada i kvalitet obavljenog posla određuje na osnovu jasno merljivih rezultata rada i ocene uspešnosti i kvaliteta rada, iskazanih u rešenju o ocenjivanju zaposlenog lica. Umesto da shodno ovlašćenju iz sopstvenog Pravilnika formira stambenu komisiju, direktorka je to ovlašćenje 12.7.2012. godine prenela na načelnika Službe za rešavanje o sukobu interesa Dejana Milića. Ključno je pitanje zašto je to učinila? U obrazloženju zaključka o izuzimanju Zorane Marković iz postupka formiranja Stambene komisije, koji je inače Markovićeva i potisala, navodi se da se ona nalazi u krugu lica kojima se može rešiti stambena potreba saglasno Uredbi o rešavanju stambenih potreba izabranih, postavljenih i zaposlenih lica kod korisnika sredstava u državnoj svojini.Stambena komisija je formirana 17.7.2012. godine na osnovu rešenja koje je potpisao Dejan Milić, a u komisiju su imenovani: član Odbora Agencije dr Branko Lubarda (zamenik: Zlata Đorđević), načelnik Odeljenja za registre u Sektoru za operativne poslove Zorana Kepnik Hinić (zamena: Saša Škembarević) i viši savetnik u Odeljenju za kontrolu imovine funkcionera u Sektoru za operativne i stručne poslove Slaviša Mališić (zamena: Marija Parezanović). Međutim, na sednici Odbora Agencije koja je održana 22.8.2012. godine je odlučeno da umesto Branka Lubarde član stambene komisije bude predsednik Odbora Zoran Stojiljković. Potom je stambena komisija 3.9.2012. godine raspisala konkurs za dodelu dva stana navodeći da se stanovi dodeljuju „u zakup na period od pet godina sa mogućnošću da se isti mogu otkupiti po tržišnoj ceni“ na način i u rokovima koji su propisani Uredbom. Konkurs je potpisao Stojiljković.

RAZMENA SADRŽAJA

Inicijalizacija u toku...